• +385 (44) 525-060
  • Frankopanska 21, 44000 Sisak
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Povijest arhiva

Djelatnost i područna nadležnost DASK

U skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/18, 98/2019) arhivsku službu RH obavljaju, kao javne ustanove, Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, područni državni arhivi, te arhivi jedinica lokalne samouprave i uprave. Jedan od područnih državnih arhiva je i Državni arhiv u Sisku čija je osnovna i obvezna djelatnost: prikupljanje, zaštita, stručna obrada te davanje na korištenje arhivskoga gradiva, nastalog na sisačkom arhivskom području.

Teritorijalna nadležnost Arhiva utvrđena je Odlukom o određivanju područja na kojima arhivi vrše arhivsku službu (NN 28/1963). U trenutku donošenja ove Odluke područje nadležnosti Arhiva u Sisku obuhvaćalo je područje općina Dvor, Glina, Ivanić Grad, Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja i Sisak.

Do danas područje na kome Državni arhiv u Sisku obavlja svoju djelatnosti nije bitno izmijenjeno i utvrđeno je Statutom. Preciznije, uključuje područje današnjih gradova: Gline, Hrvatske Kostajnice, Ivanić Grada, Kutine, Novske, Siska, Petrinje, Popovače, te općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Križ, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja i Velika Ludina.

Na opisanom području Arhiv je registrirao ukupno cca 185 stvaratelja (imatelja). Riječ je mahom o pravnim osobama (iako stvaratelji mogu biti i fizičke osobe) koje svojim radom stvaraju zapise koji zadovoljavaju propisane kriterije definiranja pojma arhivskog gradiva.

Ovome broju treba dodati i oko 70 pismohrana ispostava i podružnica centralnih organa uprave i državnih tijela u kojima Državni arhiv Sisak obavlja nadzor nad zaštitom arhivskog gradiva, a „centrale“ su im kao tijelima od državnog značaja, registrirane kao stvaratelji kod Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu.

Uza skrb o arhivskom gradivu te preuzimanje, obrađivanje i digitaliziranje arhivskog gradiva,  zadaća Arhiva je i omogućiti te poticati korištenje arhivskog gradiva. Kako bi se potaknuo interes javnosti za njegovo korištenje, organiziraju se razni kulturno-prosvjetni projekti poput izložbi, predavanja, prezentacija te radionica kojima se javnost pobliže upoznaje sa sadržajem arhivskog gradiva koje se nalazi u našim spremištima.

Osim usluga vezanih za korištenje arhivskoga gradiva, Arhiv u skladu sa Zakonom i Statutom nudi i druge usluge građanima i pravnim osobama: Odluka o Cjeniku usluga DASK.

Izdavačka djelatnost je sastavni dio stručnih aktivnosti arhiva povezanih sa zaštitom, obradom i omogućavanjem dostupnosti arhivskog gradiva te još jedan od načina upoznavanja javnosti s izvornim arhivskim gradivom

Izdanja uključuju objavu arhivskog gradiva u vlasništvu Arhiva, ali i djela nastala kao rezultat istraživanja toga gradiva te kataloge izložaba u organizaciji DASK.

Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

Faks: 00385 44 540 860

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2023 Državni arhiv u Sisku