• +385 (44) 525-060
 • Frankopanska 21, 44000 Sisak
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Povijest arhiva

Zakoni

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018, 98/2019)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, (Opća uredba o zaštiti podataka), SL EU L119
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN 79/2007, 86/2012) - pročišćeni tekst

Pravilnici

 • Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20)
 • Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019)
 • Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (NN br. 121/2019)

Uredsko poslovanje

 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
 • Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akta (NN br. 38/1988)
 • ISO 15489 - Informacije i dokumentacija: upravljanje spisima

 

NAPOMENA: Svakako ovdje treba dodati i propise koji se odnose na područje djelatnosti svakog pojedinog stvaratelja gradiva, a pored primjene propisa jednako je važna i komunikacija s nadležnim državnim arhivom..

Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

Faks: 00385 44 540 860

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2023 Državni arhiv u Sisku