• +385 (44) 525-060
  • Frankopanska 21, 44000 Sisak
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Opće upute

Gradivo se može koristiti za istraživanja isključivo u čitaonicama Arhiva uz prethodnu najavu.

DASK ima dvije čitaonice:

  • u glavnoj arhivskoj zgradi u Sisku – Frankopanska 21, Sisak 44000
  • u prostoru Sabirnog arhivskog centra u Petrinji – Gundulićeva 1, Petrinja 44250.

Obje čitaonice rade svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. Gradivo se izdaje u čitaonicu na korištenje do 14,00 sati.

Gradivo se u čitaonicama koristi u skladu sa Pravilnikom o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19) odnosno Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Sisku.

Umnažanje i reproduciranje arhivskog gradiva naplaćuje se u skladu sa Cjenikom naknada (Cjenik s cijenama izraženima u eurima) kojeg je propisalo Ministarstvo kulture i medija.

Način prijave

Pri prvom dolasku u Arhiv korisnik se prijavljuje u Prijemni ured (Frankopanska 21, Sisak) u Odjelu za korisnike ili arhivistu u Sabirnom arhivskom centru u Petrinji (Gundulićeva 1, Petrinja) gdje ispunjava prijavnicu za korištenje arhivskog gradiva. Popunjeni obrazac prijavnice (u dnu stranice) se može dostaviti i poštom na adresu Frankopanska 21, Sisak.

Prijavnica se popunjava za svaku temu posebno, a vrijedi godinu dana od dana upisa kao dozvola za korištenje arhivskog i knjižnog gradiva Arhiva.

Odobrenje za korištenje daje ravnatelj (ili od njega ovlaštena osoba) najkasnije u roku od tri dana.

Odobrenje vrijedi samo za osobu koja zahtjev podnosi. Potpis na prijavnici obvezuje korisnika da se pridržava Pravilnika o korištenju javnog arhivskoga gradiva (NN 121/19) i Pravilnika o radu čitaonice Državnog arhiva u Sisku.

Kod podnošenja prijave, korisnik dobiva informaciju o fondovima i zbirkama koje bi mogle sadržavati tražene podatke kao i o postojećim obavijesnim pomagalima.

Odjel za korisnike daje potencijalnim korisnicima i informacije o arhivskom i bibliotečnom gradivu u vlasništvu drugih državnih arhiva u Republici Hrvatskoj, korištenjem odgovarajućih WEB aplikacija arhivske službe.

Dostupnost gradiva

U skladu s pozitivnim arhivskim zakonodavstvom, svi korisnici pod jednakim uvjetima imaju pravo na korištenje arhivskog gradiva.

Javno arhivsko gradivo dostupno je u pravilu od njegova nastanka ako zakonom nije određeno drukčije.

Ukoliko gradivo sadrži klasificirane i druge tajne podatke ili projektnu i tehničku dokumentaciju štićenih i vojnih objekata, industrijskih postrojenja, infrastrukturnih objekata i sl. te podatke o prirodnim i strateškim bogatstvima od značenja za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske, dostupno je 40 godina od nastanka.

Gradivo koje sadrži osobne podatke (matice, liječnička dokumentacija, osobni dosjei, sudski, porezni, financijski i sl.) 100 godina od rođenja ili nakon smrti osobe na koju se osobni podatak odnosi odnosno dostupno je za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka ako podaci o rođenju i smrti osobe nisu poznati.

Ovakvo gradivo može biti dostupno i prije ukoliko je od nastanka bilo namijenjeno javnosti ili ako to odobri osoba na koju se odnosi, odnosno njezin bračni drug, djeca ili roditelji nakon njezine smrti.

Stvaratelji arhivskog gradiva (pravne ili fizičke osobe) mogu bez ograničenja koristiti gradivo koje je nastalo njihovim radom, a predano je Arhivu.

Savjeti istraživačima

Arhivsko gradivo je sređeno prema principu podrijetla, tako da jedan arhivski fond čini dokumentacija nastala radom jednoga stvaratelja (pravne odnosno fizičke osobe).

Arhivska zbirka podrazumijeva gradivo više stvaratelja okupljeno u zbirku uvažavajući princip: formata, vrste nosača, vrste zapisa, a vrlo rijetko su tematske.

Stoga je nužno najprije utvrditi u kojim se sve fondovima i zbirkama može nalaziti određena vrsta dokumenata odnosno traženih podataka. Tek potom, u postojećim obavijesnim pomagalima (inventari arhivskih fondova i zbiraka) koje se može dobiti u čitaonici, treba pronaći traženi dokument.

Prije no što pristupite arhivskom gradivu poželjno je istražiti postojeće bibliotečno gradivo o temi koja vas interesira. Informacije stečene na taj način olakšat će vam korištenje izvornih dokumenata jer ćete time dobiti preciznije smjernice za istraživanje.

Korisne poveznice i dokumenti

Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

Faks: 00385 44 540 860

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2023 Državni arhiv u Sisku