• +385 (44) 525-060
  • Frankopanska 21, 44000 Sisak
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Registar fondova i zbirki Državnog arhiva u Sisku

UPUTA:

Uputa

Napomena: Redoslijed fondova i/ili zbirki unutar pojedine skupine u Registru prati abecedni red imena sjedišta pojedinog stvaratelja!

 

POJMOVNIK:

DOKUMENTARNO GRADIVO = cjelina zapisa nastala radom stvaratelja

ARHIVSKO GRADIVO = odabrani dio dokumentarnoga gradiva koji ima trajnu vrijednost za kulturu, povijest, znanost ili druge djelatnosti, ili za zaštitu i ostvarivanje prava i interesa osoba i zajednica, zbog čega se trajno čuva

FOND = cjelina arhivskog gradiva nastalog radom istog stvaratelja (organska cjelina)

ZBIRKA = umjetno stvorena cjelina gradiva koja može okupljati i gradivo nastalo radom više različitih stvaratelja, povezana nekom zajedničkom karakteristikom, primjerice, vrstom gradiva ili nosača zapisa (fotografije, karte, matične knjige….), određenom temom ili interesom kolekcionara.

STVARATELJ (gradiva) = tijelo javne vlasti, pravna ili fizička osoba, grupa osoba koja obavlja određenu djelatnost, a čijim djelovanjem nastaje dokumentarno i arhivsko gradivo

 

POPIS KRATICA KORIŠTENIH U REGISTRU:

AI =    analitički inventar (podrazumijeva popis i opis do razine pojedinog predmeta ili komada)

AP =    arhivski popis (nestandardni popis i opis cjeline)

PrP = popis izrađen prilikom preuzimanja gradiva u arhiv (privremeni popis)

SI =     sumarni inventar (najčešće standardizirani popis i opis arhivskih jedinica do razine serija

            i/ili pod-serija)

d/m =   dužni metri (količina arhivskog gradiva izražena u dužnim metrima polica koje zauzima)

fasc. = fascikl

knj. =   arhivsko gradivo u formi knjige

kut. =   arhivska kutija

kom. = komad (spis/pismeno; fotografija, grafika, karta….)

min. =  minuta (količina zvučnih ili video zapisa)

reg. =   registrator

sv.  =   svezak

svež. = svežanj

REGISTAR

A. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

A.2. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE OD 1848. – 1918.

A.2.2. Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija i Hrvatsko primorje (1848-1918)

A.2.2.4. Kotarska uprava (1848-1918)

[0939] KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST GLINA – Glina (1848-1918); 1889-1921: omot 1; 0,01 d/m. PrP.

[0940] KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST KOSTAJNICA – Hrvatska Kostajnica (1848- 1918); 1913-1921; omot 1; 0,01 d/m. PrP.

[0005] KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST NOVSKA – Novska (1894 –1918); 1894/1918: kut. 0,5; 0,05 d/m, AP

[0589] KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST U PETRINJI – Petrinja (1881-1918); 1869/1925: kut. 1; 0,1 d/m. PrP

[1000] KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST SISAK – Sisak (1886-1918); 1893/1929: kut. 1; 0,05 d/m. PrP.

A.2.2.5. Gradska uprava (1848-1918)

[0002] GRADSKO POGLAVARSTVO KOSTAJNICA – Hrvatska Kostajnica (1887- 1918); 1887-1895: knj. 1; 0,01 d/m. AP.

[0003] GRADSKO POGLAVARSTVO PETRINJA – Petrinja (1871-1918); 1873-1918: knj. 31, kut. 16; 2,5 d/m. R; SI

[0723] GRADSKO POGLAVARSTVO SISAK – Sisak (1874-1918); 1881/1918, knj. 7, kut. 4; 0,8 d/m. SI.

[0292] URED ZA KATASTAR KOSTAJNICA – Hrvatska Kostajnica; 1880/1915 [1935]: knj. 89; 0,12 d/m. PrP.

[0418] GRADSKI ŠKOLSKI ODBOR SISAK – Sisak (1876 –1918) 1876 –1910: kut. 8; 0,8 d/m. SI.

 

A.2.2.6. Općinska uprava (1848-1918)

[0009] OPĆINA IVANIĆ GRAD – Ivanić Grad (1871-1918); 1901: knj. 1; 0,03 d/m. AP.

[0916] OPĆINSKO POGLAVARSTVO MAJA – Maja (? – 1918); 1912.: kut. 1; 0,1 d/m. PrP. 2

[0931] II. BANSKA IMOVNA OPĆINA – Petrinja (1874-?); 1874-1894: knj. 2; 0,04 d/m. PrP.

[0838] ŠKOLSKI ODBOR JAZAVICA – Jazavica; 1902/1958: knj. 3, nacrta 4; 0,06 d/m. PrP.

[0419] OPĆINSKI ŠKOLSKI ODBOR U PALANJKU – Palanjek (1908-1918); 1908-1914: knj. 2; 0,05. SI.

[0420] MJESNI ŠKOLSKI ODBOR U SUNJI – Sunja (1872-1918); 1872-1902; knj.4; 0,07 d/m. SI.

A.3. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE OD 1918. – 1941.
A.4. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE OD 1941. DO 1945.
A.5. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE OD 1945. DO 1990.
A.6. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE OD 1990.

B. PRAVOSUĐE

B.1. PRAVOSUĐE DO 1848.

B.1.3. Kotarski i općinski sudovi (prvostupanjski) do 1848.

[0333] KOTARSKI SUD NOVSKA (Bezirksgericht Novska) – Novska (1823-1848); 1923- 1937: knj. 1; 0,03 d/m. SI.

B.2. PRAVOSUĐE OD 1848. DO 1918.
B.3. PRAVOSUĐE OD 1918. DO 1941.
B.4. PRAVOSUĐE OD 1941. DO 1945.
B.5. PRAVOSUĐE OD 1945. DO 1990.
B.6. PRAVOSUĐE OD 1990.
B.7. ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI UREDI

C. VOJNE POSTROJBE, USTANOVE I ORGANIZACIJE

C.1 VOJNA KRAJINA DO 1881.

C.1.3.

[0834] JASENOVAČKA KUMPANIJA – Jasenovac; 1858/1874: knj.2; 0,06 d/m. AP.

C.1.5. Vojni komuniteti

[0001] VOJNI KOMUNITET PETRINJA – Petrinja (1777-1872); [1753/1767] 1777-1872 [1872-1882]: knj. 81, kut. 36; 10 d/m. SI.

C.4. VOJNE POSTROJBE I USTANOVE NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA OD 1941. DO 1945.
C.5. VOJNE POSTROJBE I USTNOVE NDH OD 1941. DO 1945.
C.9. POBUNJENIČKE I OKUPACIJSKE POSTROJBE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE OD 1991. DO 1998.
C.10. NARODNA/CIVILNA ZAŠTITA OD 1991.

D. ODGOJ I OBRAZOVANJE

D.1. SVEUČILIŠTA

D.1.4. Visoke i više škole

[0992] PEDAGOŠKA AKADEMIJA PETRINJA – Petrinja (1962-1981. 1997-2007); 1962/2007: knj. 20, reg. 21, svež. 52, fasc. 2; 5,6 d/m. PrP.

D.2. SREDNJE ŠKOLE
D.3. DOPUNSKO OBRAZOVANJE
D.4. OSNOVNE/PUČKE ŠKOLE
D.6. PREDŠKOLSKE USTANOVE
D.7. ĐAČKI I STUDENTSKI DOMOVI

E. KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE

E.1. KULTURA

E.1.1. Arhivi

[0844] POVIJESNI ARHIV U SISKU – Sisak (1962- ); [1961] 1962 – 1997: kut. 218; 21,8 d/m. SI.

E.1.2. Knjižnice i čitaonice

[0655] NARODNA ČITAONICA U PETRINJI – Petrinja (1875-1896); 1875-1896 [1898]: knj. 3, kut. 0,02; 0,05. AP.

[0656] HRVATSKA ČITAONICA U PETRINJI – Petrinja (1896-?); 1896/1939: knj. 1, svež. 1; 0,05 d/m. AP.

[0657] GRAĐANSKA ČITAONICA U PETRINJI – Petrinja (1906-?); 1907/1920: knj. 1; 0,01 d/m. AP.

[0417] HRVATSKA SELJAČKA ČITAONICA U SETUŠU – Setuš; 1920-1921: svež. 1; 0,01 d/m. PrP.

E.1.3. Muzeji i galerije

[0888] GRADSKI MUZEJ SISAK – Sisak (1950- ); [1949] 1950-1987: knj. 22, kut. 68. kom. 6; 7,1 d/m. SI.

E.1.5. Kazališta

[0157] NARODNO KAZALIŠTE SISAK – Sisak (1948-1962); 1948-1962 [1963-1968]: knj. 7, kut. 17; 1,8 d/m. SI.

E.1.6. Kinematografi

[0670] KINO PODUZEĆE SISAK – Sisak (1949-1989); 1949-1989 [1989-1991]: knj. 6. kut. 14; 1,5 d/m. SI.

E.1.7. Ostalo

[0156] CENTAR ZA KULTURU „VLADIMIR NAZOR“ SISAK – Sisak (1962-1990); 1962- 1977: knj. 6, kut. 13; 1,5 d/m. AP.

[0416] PIONIRSKI DOM SISAK – Sisak (1960-1977) 1960-1977: knj. 18, kut. 11; 0,52 d/m. SI.

E.3. INFORMIRANJE

F. ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE

F.1. ZDRAVSTVENE USTANOVE I SLUŽBE

F.1.1. Klinike i bolnice

[0161] BOLNICA ZA DUŠEVNE BOLESTI U POPOVAČI - Popovača (1941- ); [1929-1941] 1941-1974; knj. 37, kut. 22; reg. 217; 25,95 d/m. SI.

[0426] BANOVINSKA BOLNICA U PETRINJI – Petrinja (1895-1945); 1897-1945: knj. 136, kut. 87; 14,5. SI.

[0427] BOLNICA SISAK – Sisak (1806- ); 1901/1945: knj. 96, kut. 1; 3,3 d/m. SI.

F.1.2. Lječilišta

[0162] JODNO LJEČILIŠTE I KUPALIŠTE U SISKU – Sisak (1948- ); [1947] 1948-1958: knj. 10, kut. 6; 1 d/m. SI.

F.4. SOCIJALNE USTANOVE

G. GOSPODARSTVO I BANKARSTVO

G.1. RAZDOBLJE DO 1945.

G.1.1. Gospodarska udruženja do 1945.

G.1.1.1. Obrtni zborovi do 1945.

[0776] OBRTNI ZBOR (Udruženje zanatlija) DVOR – Dvor (?-1950); 1935-1950: knj. 1; 0,01 d/m. PrP.

[0432] OBRTNI ZBOR (Udruženje zanatlija) GLINA – Glina (1924-1950); 1924-1950: knj. 3; 0,07 d/m. AP.

[1012] UDRUŽENJE ZANATLIJA ZA SREZ KOSTAJNICA – Hrvatska Kostajnica 1933-1934: svež. 1; 0,03 d/m. PrP

[0165] OBRTNO POVJERENIŠTVO ŽUPSKE ISPOSTAVE BILO-GORA ZA KOTAR ČAZMA U IVANIĆ GRADU – Ivanić Grad (1941-1949); [1933-1940] 1941-1949: knj. 9, kut. 2; 0,3 d/m. SI.

[0166] OBRTNI ZBOR (Udruženje zanatlija) ZA KOTAR KUTINA – Kutina (1932-1950); 1932-1950 [1951]: knj. 34, kut. 15; 2,57 d/m. SI.

[0447] UDRUŽENJE TRGOVACA ZA KOTAR KUTINA – Kutina; 1932-1944: knj. 1; 0,03 d/m. PrP.

[0738] OBRTNI ZBOR (Udruženje zanatlija ) ZA KOTAR NOVSKA – Novska (1932-1949); 1932-1949: knj. 2; 0,05. AP.

[0167] OBRTNI ZBOR PETRINJA (Udruženje zanatlija za kotar Petrinju) – Petrinja (1931- 1950); 1931-1950: knj. 6. kut. 1; 0,2 d/m. SI.

[0666] UDRUŽENJE TRGOVACA ZA GRAD I KOTAR PETRINJA – Petrinja (1932-1950); 1932-1946: knj. 4; 0,5 d/m. AP.

[0168] OBRTNI ZBOR (Udruženje zanatlija) ZA GRAD I KOTAR SISAK – Sisak (1932- 1950); [1908-1932] 1932-1950: knj. 27, kut. 29; 3,7 d/m. SI.

[0667] UDRUŽENJE ZANATLIJA KOTARA PETRINJA ZA OPĆINE SUNJA, GRADUSA I BLINJA – Sunja (1932-1945); 1932-1940: knj. 1; 0,03 d/m. AP.

 

G.1.1.2. Gospodarska i poslovna udruženja

[0990] GLAVNI CEH ZA BANSKU KRAJINU – Petrinja; 1773/1875: knj. 6; 0,6 d/m. AP

[0991] CEH BRAVARA, STOLARA I KOVAČA – Petrinja; 1807/1859: knj. 2; 0,05 d/m. AP.

 

G.1.1.3. Zadruge do 1945.

[0926] KREDITNA HRVATSKA SELJAČKA ZADRUGA U BOKU – Bok (1871-1945); 1918- 1945 [1950]: knj. 5; 0,12 d/m. PrP. 44

[0700] KROJAČKA OBRTNA ZADRUGA U GLINI – Glina (1872-1941); 1872-1941: knj. 4, kom. 3; 0,07 d/m. SI.

[0171] OBRTNIČKA ZADRUGA POSTOLARA I KRZNARA U GLINI – Glina (1872-?); 1872-1942: knj.3; svežanj 1; 0,1 d/m. SI.

[0839] HRVATSKA SELJAČKA ZADRUGA JAZAVICA – Jazavica; 1930/1940: kut. 1; 0,1 d/m. PrP.

[0754] DRUGA OBRTNA ZADRUGA PETRINJA – Petrinja; (1860-?); [1847-1850]

[0755] ČETVRTA OBRTNA KROJAČKO-TKALAČKA ZADRUGA PETRINJA – Petrinja (1860-?); [1801/1845] 1860-1908: knj. 4¸0,1 d/m. PrP.

[0195] ZANATLIJSKA ŠTEDNA I KREDITNA ZADRUGA S.O.J. U PETRINJI – Petrinja (1938-1947); 1938-1947: knj. 4; 0,1 d/m. SI.

[0173] HRVATSKA SELJAČKA ZADRUGA SETUŠ – Setuš; 1919-1928: kut. 1; 0,1 d/m. PrP.

[0172] ZAJEDNIČKA SISAČKA OBRTNIČKA ZADRUGA – Sisak (1874-1946); [1851-1871] 1888-1946: knj. 5, svežanj 1; 0,25 d/m. SI.

[0498] VODNA ZADRUGA SISAK STARI – Sisak (1926-1947); 1926-1947: knj. 3, kut. 3; 0,35 d/m. SI.

 

G.1.1.4. Zemljišne zajednice

[0984] ZEMLJIŠNA ZAJEDNICA NOVA DRENČINA – Nova Drenčina (?-1945); 1944.: kom. 5; AP.

G.1.2. Banke i novčarski zavodi do 1945.

G.1.2.1. Banke do 1945.

[0660] JUGOSLAVENSKA PRIVREDNA BANKA GLINA – Glina (1930-1942); [1925/1930] 1930/1939: svež. 7; 0,5 d/m. PrP.

[0428] ZEMALJSKA BANKA ZA HRVATSKU. PODRUŽNICA U KUTINI – Kutina; 1942- 1949: knj. 3; 0,1 d/m. PrP.

 

G.1.2.2. Štedionice do 1945.

[0661] HRVATSKA ŠTEDIONICA d.d. GLINA – Glina (1906-1947); 1916-1947: svež. 5; 0,3 d/m. PrP.

[0163] PRVA DIONIČKA ŠTEDIONICA IVANIĆ GRAD – Ivanić Gad, 1900-1938: knj. 2; 0,1 d/m. AP.

[0663] KOSTAJNIČKA ŠTEDIONICA d.d. KOSTAJNICA – Hrvatska Kostajnica (1882- 1945); 1907-1945 [1946-1948]: svež. 5; 0,4 d/m. PrP.

[0664] SRPSKA ŠTEDIONICA d.d. KOSTAJNICA – Hrvatska Kostajnica (1903-1942); 1924- 1938: svež. 5; 0,4 d/m. PrP.

[0164] PUČKA ŠTEDIONICA d.d. KUTINA – Kutina (1895-1945); 1915-1947: knj. 7, kut. 1; 0,4 d/m. AP.

[0893] POSAVSKA ŠTEDIONICA d.d. U SISKU – Sisak (1897-1941); 1900-1945: 5 d/m. PrP.

[0892] ZANATLIJSKA ŠTEDNA I KREDITNA ZADRUGA U SISKU – Sisak (1933-1945); 1933-1945 [1946-1960]: knj. 37, kut. 1, svež 1; 1,3 d/m. AP.

G.1.3. Ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov do 1945.

G.1.3.2. Stočarstvo do 1945.

[0668] DRŽAVNO DOBRO TOPOLOVAC – Topolovac (1942-1945); 1942-1944: kut. 9; 0,9 d/m. PrP.

G.1.4. Industrija i rudarstvo do 1945.

G.1.4.2. Industrija do 1945.

[0450] PILANA „DRACH“ SISAK – Sisak (1914-1946); 1916-1946 [1948]: svež. 1; 0,05 d/m. PrP.

[0169] SHELL d.d. RAFINERIJA CAPRAG, SISAK – Sisak (1922-1947); 1922/1947 [1950]: knj. 6, kut. 3, 848 kom.(nacrti), albuma 3; 0,3 d/m. SI.

[0448] TVORNICE PETRA TESLIĆA U SISKU – Sisak (1920-1946) 1923/1945 [1950]: kut. 1; 0,1 d/m. PrP.

[0170] TVORNICA TANINA d.d. SISAK – Sisak (1915-1946); [1912-1914] 1915-1945: knj. 4, kut. 14; 1,8 d/m. AI.

[0449] RUDARSKO UDRUŽENJE. TALIONICA CAPRAG - Sisak (1938-1946) [1937] 1938/1946: knj. 2, kut. 5, mape 3; 1,52 d/m. SI.

 

G.1.4.3. Energetika

[0451] GRADSKA MUNJARA U SISKU – Sisak (1907-1946); 1926/1946: kut. 1; 0,1 d/m. SI.

G.1.8. Promet i veze

[0464] JAVNA SKLADIŠTA SISAK (Pristanište i skladišta Sisak) – Sisak (1911-1946) 1911/1946 [1946/1958]: kut. 4; 0,45 d/m. SI.

[0478] POŠTA, TELEGRAF I TELEFON SISAK – Sisak (1902-1948); 1902-1948: knj. 1, kut. 2; 0,2 d/m. AP.

G.1.11. Vodno gospodarstvo do 1945.

[1013] „ LONJA“, PODUZEĆE ZA MELIORIZACIJU LONJSKOG POLJA 1949-1954: kut. 1; 0,1 d/m

G.2. RAZDOBLJE SOCIJALIZMA (1945-1990)
G.3. RAZDOBLJE POSLIJE 1990.

H. POLITIČKE STRANKE, DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE I SINDIKATI

H.1. POLITIČKE STRANKE

H.1.2. Političke stranke nakon 1989.

[0682] SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA. OPĆINSKI ODBOR DVOR NA UNI – Dvor (1990-1995); 1990-1993: knj. 2, svež. 1; 0,1 d/m. SI.

[0684] SRPSKA RADIKALNA STRANKA PETRINJA – Petrinja (1992-1995); 1992-1994: kut. 1; 0,01 d/m. SI.

[0690] SOCIJALISTIČKA PARTIJA HRVATSKE – PARTIJA JUGOSLAVENSKE ORIJENTACIJE PETRINJA – Petrinja (1990-1991); 1990-1991: knj. 1, kut. 1; 0,1 d/m. PrP.

[0693] SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KRAJINE. OPĆINSKI ODBOR PETRINJA – Petrinja (1992-1995); 1992-1994: kut. 0,4; 0,04 d/m. SI.

[0694] SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA SRPSKIH ZEMALJA. OPĆINSKI ODBOR PETRINJA – Petrinja (1994-1995); 1994-1995: kut. 0,3; 0,03 d/m. SI.

[0692] SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA. OPĆINSKI ODBOR PETRINJA – Petrinja (1990-1999); 1990-1994; kut. 0,5; 0,05 d/m. SI.

[0691] SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA. OPĆINSKI ODBOR SISAK – Sisak (1990- 1991); 1990-1991: kut. 1; 0,1 d/m. SI.

H.2. KPH/SKH I DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE 1941-1990.
H.3. SINDIKATI

I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA

I.1. STRUKOVNA I STALEŠKA

I.1.1. Cehovi

[0697] CEH KROJAČA I KLOBUČARA GLINA – Glina (1815-1872); 1815-1872: knj. 1; 0,03 d/m. SI

[0698] CEH POSTOLARA, ČIZMARA, KRZNARA I KOŽARA - Glina (1826-1878); 1826- 1878: knj. 1; 0,06 d/m. SI.

[0990] GLAVNI CEH ZA BANSKU KRAJINU - Petrinja (1773-1860); 1773/1875: knj. 6; 0,6 d/m. AI.

[0991] CEH BRAVARA, STOLARA I KOVAČA – Petrinja (1775-1860); 1807/1859: knj. 2; 0,6 d/m. AI.

I.1.2. Bratovštine

[0699] GOSPODARSKA BRATOVŠTINA PETRINJSKA – Petrinja (1867-?); 1866/1943: knj. 1, svež. 0,01; 0,03 d/m. AP.

I.1.3. Ostala strukovna i staleška društva

[0701] DRUŠTVO GRADSKIH NAMJEŠTENIKA U PETRINJI – Petrinja; 1919/1937: svež. 1; 0,02 d/m. AP. 72

[0922] DRUŠTVO GRADSKIH ČINOVNIKA I NAMJEŠTENIKA U SISKU - Sisak; 1924/1945: knj. 2, kom. 2 (spisi); 0,05 d/m. AP.

[0566] UČITELJSKO DRUŠTVO GRADA SISKA I OKOLICE – Sisak (1877-1945); 1880- 1945: knj. 2, kut. 3; 0,3 d/m. SI.

[0567] OBRTNIČKO RADNIČKO DRUŠTVO „SLOGA“SISAK – Sisak; 1889-1905: knj. 1; 0,02 d/m. AP.

I.2. DOBROTVORNA
I.3. KULTURNO-PROSVJETNA
I.4. UMJETNIČKA
I.5. SPORTSKA
I.7. ISELJENIČKA DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA
I.8. OSTALE UDRUGE, DRUŠTVA, UDRUŽENJA

J. VJERSKE USTANOVE

J.2. SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

J.2.2. PAROHIJE

[1031] SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROHIJA DUBIČKA – Hrvatska Dubica; 1975-1992: fasc. 5; 0,2 d/m. AP.

[1032] SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA ŽIVAJA – Živaja; 1947/1961: svežnjića 3; 0,05 d/m. AP.

[1033] SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA JASENOVAC – Jasenovac; 1951/1975: svežnjić 1; 0,01 d/m. AP.

K. VLASTELINSKI, OBITELJSKI I OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI

K.2. OBITELJSKI ARHIVSKI FONDOVI

[0276] OBITELJ BOGATI – Prerovec; 1617/1908: kut. 1; 0,1 d/m SI.

[0712] OBITELJ DETKOVIĆ – Gušće 1723/1843: kom 26; 0,02 d/m. SI.

[0987] OBITELJ DOMITROVIĆ – Petrinja 1820.; svež. 1. AP.

[0713] OBITELJ EBNER – Petrinja; 1880/1945: kut. 0,2; 0,02 d/m. AP.

[0953] OBITELJ KEGLEVICH – Topolovac; 1727/1966: kut.0,5; 0,05 d/m. AP.

[0277] OBITELJ PRISEK – Letovanić; 1565-1938: kut. 0,05 d/m. R; SI.

[0278] OBITELJ SOKOLOVIĆ – Setuš; 1527.1648: kom. 2; 0,01 d/m. SI. 76

[0744] OBITELJ VUČIĆ – Gora; 1763.: kom. 1; 0,01 d/m. PrP.

[0988] OBITELJ ZANDANOTTI – Petrinja; 1841/1882: svež. 1; 0,05 d/m. AP.

[0989] OBITELJ ZANINI – Petrinja; 1847.; svež. 1; 0,02 d/m. AP.

[0279] OBITELJ ZEBIĆ – Stari Brod; 1707-1904: kut. 0,5; 0,05 d/m. R; SI.

[0993] OBITELJ TOMAC (Miroslav Tomac) - Zagreb; 1918/2000: kom. 41; 0,05 d/m. PrP

K.3. OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI

L. ZBIRKE IZVORNOG ARHIVSKOG GRADIVA

L.1. ZBIRKE POJEDINIH VRSTA ARHIVSKOGA GRADIVA

L.1.3. Matične knjige

[0719] ZBIRKA MATIČNIH KNJIGA – Dvor, Glina, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Ivanić Grad, Kloštar Ivanić, Križ, Kutina, Novska, Petrinja, Popovača, Sisak (Stari i Novi – Vojni) Sunja; 1777-1952: knj. 487; 15 d/m. AI; e-baza.

L.1.5. Planovi i nacrti

[0583] ZBIRKA KARATA, PLANOVA I MAPA; 1786-1969: kom. 248. AI; E-baza.

[1026] ZBIRKA KATASTARSKIH PLANOVA I MAPA S PODRUČJA PETRINJE – Petrinja, 1909-1991; 19,8 d/m

L.1.7. Fotografije

[0587] ZBIRKA FOTOGRAFIJA; 1864-1995: kut. 6, albuma 19 (ukupno 3561 fot.); 2 d/m. AI. E-baza.

[0766] ZBIRKA FOTOGRAFIJA, NEGATIVA I DIJAPOZITIVA MILANA PAVIĆA – Zagreb, (1914-1986) 1949-1978, kut. 2; 0,3 d/m. AI. E-baza.

[0831] ZBIRKA FOTOGRAFIJA „SALER“ – Sisak; 1920?-1940?: kom. 103. AI.

[0743] ZBIRKA FOTOGRAFIJA SISAČKIH NOVINA „JEDINSTVA“ I „SISAČKOG TJEDNIKA“; 1975-1998: 3 d/m.

[0961] ZBIRKA OBITELJI NIKOLIĆ I TESLIĆ, 1900-1945: kom 55; 0,03 d/m. AI.

L.1.8. Razglednice

[0718] ZBIRKA RAZGLEDNICA; 1900-2010; kut. 1 (440 kom.); 0,1 d/m. AI. E-baza.

L.1.9. Tiskovine

[0897] ZBIRKA TISKOVINA (glasila, godišnjaci, bilteni) –  1853-2021: knj. 42, kut. 75; 9,4 d/m. E-baza.

[0584] ZBIRKA LETAKA; 1918-1929; 1918-1929: kom. 4; 0,01 d/m. PrP.

[0720] ZBIRKA NOVINA „REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE“; 1990-1995: mape 3; 1 d/m. SI.

[0721] ZBIRKA PLAKATA – Petrinja, Sisak; 1922-2022; kom 624; E-baza.

[0897] ZBIRKA TISKOVINA NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE – Moslavina, Banovina; [1934] 1941-1945: kut.7, sv. 3; 0,8 d/m. SI.         

[0938] ZBIRKA VRIJEDNOSNIH PAPIRA; 1870-1943: kom 44; AP.

L.1.10. Ostale zbirke

[0585] ZBIRKA GRAFIKA (vedute gradova, portreti…), 17. – 18. st.: kom. 18; 0,6 d/m. AI. E-baza.

[0588] ACTA VARIA; 1636-1982: knj. 4, kut. 9; mapa 1; 1,4 d/m. AP; e-baza.

[0956] ZBIRKA NOTNIH ZAPISA, 1903-1928; 32 svežnjića. AP.

L.2. TEMATSKE ZBIRKE
L.3. ZBIRKE KOLEKCIONARA

M. ZBIRKE DOPUNSKIH PRESLIKA ARHIVSKOGA GRADIVA

M.4. Preslike arhivskog gradiva iz ustanova RH

[0586] ZBIRKA PRESLIKA (papir); 1431-1995, kut. 32; 3,2 d/m. AP.

[0962] ZBIRKA MIKROFILMOVA; 1978 – 1995, rola 241 (133586 snimaka). AP. E-baza.

N. FILMSKI ZAPISI

N.3. Video i digitalni zapisi

[0957] ZBIRKA VIDEO I DIGITALNIH ZAPISA ŽELJKA RAKARIĆA – Sisak, Banovina; 1991-2001, video kaz. 530 (1195 sati i 24 min.), diska 3 (ukupno 1,15 TB + 412 GB)

O. ZVUČNI ZAPISI

[0722] RADIO SISAK – Sisak (1968-1995): magnet. vrpce 117, min. 7020; 1 d/m. AP.
[1027] ZBIRKA GRAMOFONSKIH PLOČA, 1951-1989; 36 kom.; 0,4 d/m. AP.

Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2023 Državni arhiv u Sisku