• +385 (44) 525-060
  • Frankopanska 21, 44000 Sisak
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Povijest arhiva

ŠTO JE ARHIVSKO GRADIVO

Pod pojmom arhivskog gradiva podrazumijevamo zapise nastale tijekom redovitog poslovanja, prije svega pravnih, ali i fizičkih osoba, a od trajnog su značenja za kulturu, povijest i druge znanstvene oblasti, ali i za zaštitu i ostvarivanje prava i interesa osoba i zajednica bez obzira na mjesto i vrijeme njihova nastanka, neovisno o obliku i vrsti nosača zapisa.

Javnim arhivskim gradivom smatra se gradivo nastalo djelovanjem i radom tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća, javnih bilježnika i drugih osoba koje obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti.

Za razliku od arhivskog gradiva čija je osnovna karakteristika trajna vrijednost, pojam dokumentarnog gradiva podrazumijeva cjelinu zapisa nastalih radom stvaratelja (uključujući i onaj dio zapisa koji će se nakon određenog broja godina odbaciti - izlučiti).

Pri tom pojam zapisa uključuje: spise, isprave, pomoćne uredske i poslovne knjige, kartoteke, karte, nacrte, crteže, plakate, tiskanice, filmove i videozapise, zvučne zapise, mikrooblike, strojnočitljive zapise, datoteke, uključujući programe i uređaje za njihovo očitanje.

STVARATELJI I POSJEDNICI

Stvaratelji arhivskog gradiva su sve pravne i fizičke osobe koje imaju određeni značaj, s obzirom na svoju djelatnost i funkciju u određenom društvenom i vremenskom kontekstu, a koji su svojim radom stvarali ili još stvaraju zapise koji zadovoljavaju, pozitivnim arhivskim zakonodavstvom utvrđene kriterije vrednovanja.

Posjednici arhivskog gradiva su sve pravne i fizičke osobe koje posjeduju arhivsko gradivo, a koje nisu nužno i stvaratelji tog istog gradiva.

Svaki državni arhiv na području svoga djelovanja utvrđuje popis stvaratelja i posjednika javnoga arhivskog i dokumentarnog gradiva.

Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

Faks: 00385 44 540 860

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2023 Državni arhiv u Sisku