• +385 (44) 525-060
  • Frankopanska 21, 44000 Sisak
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Povijest arhiva

Stručni ispiti

U skladu s Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019) djelatnici zaposleni u pismohranama državnih tijela, tijela lokalne samouprave i uprave, javnih ustanova i svih ostalih stvaratelja i posjednika arhivskoga gradiva, dužni su položiti stručni ispit pred Povjerenstvom za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i dokumentarnog gradiva koje imenuje Ministarstvo kulture. Program ispita utvrđen je spomenutim Pravilnikom. Sve detaljnije informacije o ispitnim terminima, troškovima kao i načinu prijave ispita moguće je dobiti na web adresi: www.arhiv.hr.

Pravo polaganja ispita imaju osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i najmanje šest mjeseci radnog iskustva na obavljanju poslova na zaštiti i obradi gradiva.

Ispitna literatura

• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018, 98/2019)

• Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

• Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, (Opća uredba o zaštiti podataka), SL EU L119

• Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

• Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04, 106/2007)

• Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)

• Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)

• Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)

• Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim i brojčanim oznakama stvaraoca i primalaca akata (NN 38/88)

• Duranti Luciana, Arhivski zapisi: Teorija i praksa, Zagreb 2000.

• Skupina autora, „Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva – skripta“, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2007.

Tečaj za osposobljavanje djelatnika u pismohranama

Do daljnjeg tečaj za osposobljavanje djelatnika u pismohranama organizira Hrvatski državni arhiv u Zagrebu na Marulićevom trgu 21. Točni termini održavanja tečaja, kao i prijavnica za tečaj biti će objavljeni na web stranicama Hrvatskog državnog arhiva iz Zagreba (www.arhiv.hr) i Državnog arhiva u Sisku, a za detaljnije informacije možete poslati upit na e-mail: info@dask.hr.

Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2023 Državni arhiv u Sisku