• +385 (44) 525-060
  • Frankopanska 21, 44000 Sisak
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Knjižara

Izdanja

Sastavni dio stručnih aktivnosti arhiva povezanih sa zaštitom, obradom i omogućavanjem dostupnosti arhivskog gradiva čini i izdavačka djelatnost. Izdanjima Državnog arhiva u Sisku pokušavamo još više približiti izvorno arhivsko gradivo široj javnosti.  To je jedan od načina upoznavanja javnosti s izvornim arhivskim gradivom sačuvanim u spremištima Državnog arhiva u Sisku.

Knjiga nije hrana, ali je poslastica.”  (Augustin Tin Ujević )

Zavirite u našu “knjižaru” i počastite sebe, svoje prijatelje, poznanike ili poslovne partnere s jednim od naših izdanja!

Knjige možete naručiti:

ili

  • osobno kupiti u Državnom arhivu u Sisku.

Ad acta 1 ZBORNIK DRŽAVNOG ARHIVA U SISKU

UDK 930.253(497.5)             

ISSN 2718/3335

Ad Acta 1 (2020), str. 1-220

Glavna urednica: Nela Kušanić

Uredništvo: Dario Franić, Nela Kušanić, Nada Sarkotić,

                    Tomislav Škrbić, Igor Vujatović, Snježana Žegor           

Cijena: 60,00 kn

Osnovni podaci: format 16,5 x 23,5; 220 str, meki uvez, predgovor, kazalo, 11 slikovnih priloga

                             (preslike izvornih dokumenata)  

Tema: ZBORNIK DASK -  Ad acta, je stručni arhivistički časopis, izlazi jednom godišnje.

            Prioritet ovoga časopisa je objava arhivističkih stručnih i znanstvenih radova kao i radova

            iz oblasti povijesti institucija koji se odnose na lokalnu povijest sisačkog arhivskog

            područja.

            

            U prvom broju objavljeno je 8 stručnih radova od kojih su 7 informativna pomagala u

            vidu sumarnih inventara nekolicine odabranih arhivskih fondova (pretežito iz oblasti

            uprave), a osmi rad je kratki pregled Zbirke matičnih knjiga.

           

            Na kraju Zbornika objavljen je zbirni popis arhivskoga gradiva koje ima status javnoga, a

            u posjedu je DGU, PUK Sisak, Odjela za katastar nekretnina Novska.

SHEMATIZAM ORGANA UPRAVE I PRAVOSUĐA NA PODRUČJU DRŽAVNOG ARHIVA U SISKU

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2002.

Autor: Nada Križanić, Nela Kušanić, Nada Sarkotić

Cijena: 40,00 kn

Osnovni podaci: format 20,5 x 29,5; 102 str, meki uvez, 273 bilješke

Tema: Mijene područne i stvarne nadležnosti organa uprave i pravosuđa na području djelovanja Državnog arhiva u Sisku (područje današnjih gradova: Gline, Hrvatske Kostajnice, Kutine, Novske, Siska, Petrinje, Ivanić Grada, te općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Križ, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Popovača, Sunja, Velika Ludina). Shematizam organa uprave obuhvaća razdoblje od 1871. (1881.) do 1997., a shematizam pravosudnih organa za navedeno područje izrađen je za razdoblje od 1945. do 1990.

Više o djelu i autorima

„Shematizam organa uprave i pravosuđa na području Državnog arhiva u Sisku“ je nastao kao pomoćno sredstvo u radu arhivista ove arhivske ustanove pri stručnoj obradi, popisivanju i opisivanju arhivskoga gradiva. No, shematizam je i pomoć korisnicima, jer daje informaciju o organizaciji upravnih tijela u odgovarajućem vremenskom razdoblju, odnosno dragocjene informacije u kojem bi se arhivskom fondu željeni podatak eventualno  mogao pronaći.

Sigurno je da ovakav shematizam može biti od pomoći svima koji se bave poviješću uprave i pravosuđa, ali i zaposlenicima uprave i pravosuđa u njihovom radu.

Autorice su djelatnice Državnog arhiva u Sisku:

 Nada Križanić (†), arhivistica u DASK u razdoblju od 1966. do 1997. Radila pretežito na poslovima stručne obrade i opisa arhivskog gradiva pretežito fondova uprave i prosvjete, ali i na drugim stručnim poslovima.

Nada Sarkotić, viši arhivski tehničar, radila pretežito na stručnim poslovima korištenja arhivskog gradiva u arhivu, od 2008. je i voditeljica Odjela za korisnike.

Nela Kušanić, arhivistica u DASK od 1987. godine. Radila pretežito na poslovima stručne obrade i opisa arhivskog gradiva, uglavnom fondova iz oblasti uprave i gospodarstva. Od 1994. godine je ravnateljica ove arhivske ustanove.

VOJNI KOMUNITET PETRINJA KAO GOSPODARSKO I PROSVJETNO KULTURNO SREDIŠTE BANSKE KRAJINE (1777. – 1871)

Državni arhiv u Sisku, Hrvatski institut za povijest, Sisak 2003.

Autor: Dr.sc. Ivica Golec

Cijena: 230,00 kn

Osnovni podaci: format 16 x 22; 523. str, tvrdi uvez, 1118 bilježaka, 90 slikovnih priloga,  kazalo od 1000 osobnih imena

Tema: Ovo znanstveno djelo obrađuje povijest Petrinje navedenog razdoblja, a donekle i čitave Banske krajine

Više o djelu i autoru

Knjiga Vojni komunitet Petrinja kao gospodarsko i prosvjetno kulturno središte Banske krajine (1777. – 1871)“ znanstveno je djelo u kome autor komparativnim pokazateljima dokazuje da je Petrinja u značajnijim segmentima društvenog života bila i središnji vojni komunitet Hrvatske krajine. Analizira nastanak i razvoj vojnih komuniteta kao gradova koji su na krajiškom prostoru imali zaseban upravno-pravni ustroj pod strogim nadzorom vojnih vlasti. Uspoređuje razvoj petrinjskog Komuniteta sa razvojem i sudbinom drugih gradova sa istim statusom (Kostajnica, Senj, Karlobag, Ivanić, Bjelovar…).

Dr.sc. Ivica Golec, (Petrinja, 1943. – Petrinja, 2017.), povjesničar.

U statusu znanstvenog savjetnika, radio je od 1994. godine u Hrvatskom institutu za povijest kao istraživač na projektu Vojna krajina – građa i studije. U svome znanstvenom radu poglavito je istraživao i proučavao gospodarske, kulturne i političke teme vojnokrajiške povijesti (1765.-1881.), ali i teme iz povijesti bivšeg krajiškog prostora nakon razvojačenja 1881. do 1914. godine, s posebnim naglaskom na Petrinju i Bansku krajinu, odnosno Banovinu. Osim istraživanja vojnokrajiške prošlosti, posebice vojnih komuniteta, kao osnovnog znanstvenog interesa, znanstvene i stručne radove objavljivao iz društveno-gospodarske povijesti, kulturne povijesti, povijesti ustanova, političke povijesti, crkvene povijesti, povijesti svakodnevnog života, pravne povijesti, povijesti iseljeništva, povijesti sporta, demografije, biografije itd. Objavio je 10 knjiga te više od 100 znanstvenih, stručnih i preglednih radova.

POVIJESNI ATLAS GRADOVA – II. SVEZAK SISAK

Državni arhiv u Sisku i Hrvatski državni arhiv iz Zagreba, Zagreb 2004.

Autor: Dr. sc. Mirela Slukan Altić

Cijena: 160,00 kn

Osnovni podaci: format 29 x 31,5; 241 str, tvrdi uvez, 256 bilježaka, ukupno 200 slikovnih Priloga od čega je 49 planova i karata u boji, mjesno kazalo

                           

Tema: Znanstveno djelo – zbirka povijesnih planova i karata Siska s analizom i tumačenjem kartografskih izvora u tekstualnom dijelu. Otkriva i neke nove spoznaje o prostornom razvoju Siska.

Knjiga sadrži i tekstualne priloge:

  • Domagoj Vuković, d.i.a.: Od prvog staništa do ilirsko-keltske Segestike i rimske Siscije
  • Ljerka Metež: Osobine arhitekture grada Siska i njegova zaštićena graditeljska kulturna baština

 

IZDANJE RASPRODANO!!!

Više o djelu i autoru

Djelo, Povijesni atlas gradova, II. svezak Sisak,  nastalo je kao proizvod znanstvenog projekta pod nazivom „Povijesni atlas gradova“ kojeg je pokrenulo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, i to prvo u realizaciji Zavoda za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju Hrvatskoga državnog arhiva, a zatim projekt preuzima Institut za društvene znanosti Ivo Pilar iz Zagreba. Cilj projekta je prikupljanje, znanstvena obrada i objavljivanje kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Kao rezultat provedenih istraživanja nastaje edicija povijesnih atlasa hrvatskih gradova, čija je autorica dr.sc. Mirela Slukan Altić.

Ova knjiga druga je u nizu ( do sada objavljene četiri i to: I. svezak posvećen je gradu Bjelovaru, III. Koprivnici, a IV. Hrvatskoj Kostajnici). Sadrži kartografski dio sa kvalitetnim i dobro čitljivim reprodukcijama karata i planova Siska. Na taj način okuplja po prvi put na jednom mjestu sve relevantne kartografske izvore za povijest ovoga grada. Analiza i tumačenje navedenih kartografskih izvora u tekstualnom dijelu, omogućava nove spoznaje i sagledava razvoj toga grada u europskom kontekstu.

Dr.sc. Mirela Slukan Altić, diplomirala je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je na istom fakultetu 1999. godine. Od tada se bavi povijesnom geografijom i povijesnom kartografijom. Uže područje njezinog znanstvenog djelovanja jest povijesna geografija jugoistočne Europe s težištem na povijest granica i upravno-teritorijalnog ustroja, razvoj naselja kao i proučavanje starih zemljopisnih karata te njihova interpretacija kao izvora za povijest.

Zaposlena je u Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“ kao viši znanstveni suradnik za područje povijesti. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u statusu naslovnog docenta drži nastavu kolegija „Uvod u čitanje starih karata“ te „Kartografski izvori za europsku i hrvatsku povijest novoga vijeka“ te sudjeluje u nastavi poslijediplomskog studija Odsjeka za povijest.

POVIJESNI ATLAS GRADOVA – II. SVEZAK SISAK, Drugo dopunjeno izdanje

Državni arhiv u Sisku i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2012.

Autor: Dr. sc. Mirela Slukan Altić

Cijena: 200,00 kn

Osnovni podaci: format 29 x 31,5; 241 str, tvrdi uvez, 261 bilješka, ukupno 200 slikovnih priloga od čega je 50 planova i karata u boji, mjesno kazalo

Tema: Znanstveno djelo – zbirka povijesnih planova i karata Siska s analizom i tumačenjem kartografskih izvora u tekstualnom dijelu. Otkriva i neke nove spoznaje o prostornom razvoju Siska. U ovom je izdanju po prvi puta objavljen rukopisni plan u boji: Plan Starog Siska iz 1783. s označenim ostacima rimskih zidina i gradskih vrata (Mathias de Shtaritzky) u vlasništvu Nacionalne knjižnice u Budimpešti.

Knjiga sadrži i tekstualne priloge:

  • Domagoj Vuković, d.i.a.: Od prvog staništa do ilirsko-keltske Segestike i rimske Siscije
  • Ljerka Metež: Osobine arhitekture grada Siska i njegova zaštićena graditeljska kulturna baština
Više o djelu i autoru

Djelo: Povijesni atlas gradova, II. svezak Sisak, drugo dopunjeno izdanje, nastalo je kao proizvod znanstvenog projekta „Povijesni atlas gradova“ kojeg je pokrenulo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, i to prvo u realizaciji Zavoda za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju Hrvatskoga državnog arhiva, a zatim projekt preuzima Institut za društvene znanosti Ivo Pilar iz Zagreba. Cilj projekta je prikupljanje, znanstvena obrada i objavljivanje kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Kao rezultat provedenih istraživanja nastaje edicija povijesnih atlasa hrvatskih gradova, čija je autorica dr.sc. Mirela Slukan Altić.

Ova knjiga druga je u nizu ( do danas objavljeno je pet i to: I. svezak posvećen je gradu Bjelovaru, II. svezak gradu Sisku, III. Koprivnici, IV. Hrvatskoj Kostajnici, a V. Varaždinu). No, kako je prvo njeno izdanje o Sisku rasprodano (2004.), tiskano je i ovo, drugo dopunjeno izdanje. Sadrži kartografski dio sa kvalitetnim i dobro čitljivim reprodukcijama karata i planova Hrvatske Kostajnice. Na taj način okuplja po prvi put na jednom mjestu sve relevantne kartografske izvore za povijest ovoga grada. Analiza i tumačenje navedenih kartografskih izvora u tekstualnom dijelu, omogućava nove spoznaje i sagledava razvoj toga grada u europskom kontekstu. U ovom je izdanju po prvi puta objavljen rukopisni plan u boji: Plan Starog Siska iz 1783. s označenim ostacima rimskih zidina i gradskih vrata (Mathias de Shtaritzky) u vlasništvu Nacionalne knjižnice u Budimpešti.

Dr.sc. Mirela Slukan Altić, diplomirala je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je na istom fakultetu 1999. godine. Od tada se bavi povijesnom geografijom i povijesnom kartografijom. Uže područje njezinog znanstvenog djelovanja jest povijesna geografija jugoistočne Europe s težištem na povijest granica i upravno-teritorijalnog ustroja, razvoj naselja kao i proučavanje starih zemljopisnih karata te njihova interpretacija kao izvora za povijest.

Zaposlena je u Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“ kao viši znanstveni suradnik za područje povijesti. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u statusu naslovnog docenta drži nastavu kolegija „Uvod u čitanje starih karata“ te „Kartografski izvori za europsku i hrvatsku povijest novoga vijeka“ te sudjeluje u nastavi poslijediplomskog studija Odsjeka za povijest.

POVIJESNI ATLAS GRADOVA – IV. SVEZAK HRVATSKA KOSTAJNICA

Državni arhiv u Sisku i Institut Ivo Pilar Zagreb, 2007.

Autor: Dr. sc. Mirela Slukan Altić

Cijena: 160,00 kn

Osnovni podaci: format 29 x 31,5; 268 str, tvrdi uvez, 255 bilježaka,  35 planova i karata u boji, mjesno kazalo                       

Tema: Znanstveno djelo – zbirka povijesnih planova i karata Hrvatske Kostajnice s analizom i tumačenjem kartografskih izvora u tekstualnom dijelu.

Knjiga sadrži i tekstualne priloge:

  • sc. Ivan Mirnik: Nacrt arheološke topografije kostajničko-dvorskog kraja
  • Mirjana Visin: Graditeljska baština i problemi obnove Hrvatske Kostajnice

IZDANJE RASPRODANO!!!

Više o djelu i autoru

Djelo: Povijesni atlas gradova, IV. svezak Hrvatska Kostajnica, nastalo je kao proizvod znanstvenog projekta „Povijesni atlas gradova“ kojeg je pokrenulo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, i to prvo u realizaciji Zavoda za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju Hrvatskoga državnog arhiva, a zatim projekt preuzima Institut za društvene znanosti Ivo Pilar iz Zagreba. Cilj projekta je prikupljanje, znanstvena obrada i objavljivanje kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Kao rezultat provedenih istraživanja nastaje edicija povijesnih atlasa hrvatskih gradova, čija je autorica dr.sc. Mirela Slukan Altić.

Ova knjiga četvrta je u nizu ( prije nje objavljene su tri i to: I. svezak posvećen je gradu Bjelovaru, II. svezak gradu Sisku, III. Koprivnici). Sadrži kartografski dio sa kvalitetnim i dobro čitljivim reprodukcijama karata i planova Hrvatske Kostajnice. Na taj način okuplja po prvi put na jednom mjestu sve relevantne kartografske izvore za povijest ovoga grada. Analiza i tumačenje navedenih kartografskih izvora u tekstualnom dijelu, omogućava nove spoznaje i sagledava razvoj toga grada u europskom kontekstu.

Dr.sc. Mirela Slukan Altić, diplomirala je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je na istom fakultetu 1999. godine. Od tada se bavi povijesnom geografijom i povijesnom kartografijom. Uže područje njezinog znanstvenog djelovanja jest povijesna geografija jugoistočne Europe s težištem na povijest granica i upravno-teritorijalnog ustroja, razvoj naselja kao i proučavanje starih zemljopisnih karata te njihova interpretacija kao izvora za povijest.

Zaposlena je u Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“ kao viši znanstveni suradnik za područje povijesti. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u statusu naslovnog docenta drži nastavu kolegija „Uvod u čitanje starih karata“ te „Kartografski izvori za europsku i hrvatsku povijest novoga vijeka“ te sudjeluje u nastavi poslijediplomskog studija Odsjeka za povijest.

PRILOG GOSPODARSKOJ POVIJESTI SISKA IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

Državni arhiv u Sisku, 2005.

Autor: Prof. dr. sc. Mira Kolar Dimitrijević

Cijena: 110,00 kn

Osnovni podaci: format 17 x 24; 150 str, tvrdi uvez,  bilježaka,  30 ilustracija, 6 priloga (i ilustracije i prilozi su izvorno arhivsko gradivo), kazalo osoba i kazalo geografskih pojmova.

Tema: Knjiga objedinjuje dva znanstvena rada ove autorice: „Tvornica šešira i tuljaca d.d. u Galdovu kraj Siska od 1921. do 1944. godine“ i „ Društveno-ekonomski razvoj Siska od 1919. do 1941. godine“.

 

Više o djelu i autoru

Knjiga „Prilog gospodarskoj povijesti Siska između dva svjetska rata“ objedinjuje dva znanstvena rada ove autorice: „Tvornica šešira i tuljaca d.d. u Galdovu kraj Siska od 1921. do 1944. godine“ i „ Društveno-ekonomski razvoj Siska od 1919. do 1941. godine“.

Znanstveni rad „Tvornica šešira i tuljaca…“ objedinjuje posljednje pisane izvore i tragove o ovoj tvornici, predstavlja jasan i vrlo detaljno opisan djelić mozaika gospodarskih i društvenih zbivanja u Sisku toga vremena. Riječ je o jednoj od profitabilnijih tvornica na tlu tadašnje Hrvatske, koja je po kvaliteti i asortimanu svojih proizvoda pripadala u sam vrh u ovom dijelu Europe, tvornici nastaloj ulaganjem stranog kapitala i znanja i korištenju domaće, nekvalificirane i jeftine radne snage. Autorica se posebno bavi ovim sociološkim momentom, odnosom radništva i vlasnika  tvornice.

Rad: „Društveno-ekonomski razvoj Siska..“ već je objavljen 1994. u časopisu Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, br. 27. Zagreb, no objavljen je zajedno s prethodno opisanim radom jer se tematski nadopunjavaju. Opisuje širi kontekst zbivanja u međuratnom razdoblju na sisačkoj gospodarskoj i društvenoj sceni i tako omogućava usporedbu, a time i potpunije razumijevanje događaja i odnosa u jednoj tvornici.

Autorica, prof.dr.sc. Mira Kolar, diplomirala je povijest i arheologiju 1958. godine, a jednopredmetnu povijest 1967. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu obranila je i disertaciju: Položaj i struktura radničke klase Hrvatske (Savska banovina) od 1929. do 1939. godine.

Zvanje znanstvenog savjetnika stekla je 1985. te je 1988. izabrana za redovitog profesora pri Katedri za svjetsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje predaje u početku „Gospodarsku povijest novog vijeka“, a zatim „Svjetsku povijest 20. stoljeća“. U razdoblju od 1995. do 2003. godine vodi Katedru svjetske povijesti u novom vijeku. Na poslijediplomskom studiju Odsjeka  za povijest predaje od 1989., a od 1996. godine voditeljica je predmeta „Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeća“. Od 1997. do 2003. vodila je kolegij „Hrvatska u europskom i svjetskom kontekstu“. Nakon umirovljenja, kao vanjski suradnik radila je na Hrvatskim studijima pri katedri Hrvatski narod u 19. stoljeću.

Proučava povijest 19. i 20. stoljeća, a posebno gospodarsku i društvenu problematiku.

RAZVOJ NOVČANIH ZAVODA NA PODRUČJU DANAŠNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, 1860. – 1945.

Državni arhiv u Sisku, 2005.

Autor: Dr.sc. Ivica Golec

Cijena: 150,00 kn

Osnovni podaci: format 16 x 22; 303 str, tvrdi uvez, 349 bilježaka, 170 slikovnih priloga, kazalo osobnih imena i kazalo mjesta

Tema: Monografija obrađuje djelovanje oko 7o novčanih zavoda koji su postojali i djelovali na navedenom području u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Riječ je o vremenu u kojem administrativno, politički i gospodarski znatno podijeljena Hrvatska, vrlo oskudnim sredstvima, osniva novčane zavode s ciljem podizanja i razvoja seoskog gospodarstva. Autor prati razvoj kreditnih i prvih bankarskih ustanova na ovim prostorima.

 

Više o djelu i autoru

Monografija obrađuje djelovanje oko 7o novčanih zavoda koji su postojali i djelovali na navedenom području u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Autor prati razvoj kreditnih i prvih bankarskih stanova na ovim prostorima od pojave prvih ideja i konkretnih akcija, prvo u urbanim centrima ovoga područja počevši od Siska kao, tada i danas, najvećeg središta i prometnog čvorišta, zatim Petrinje kao centra Banske krajine, preko Hrvatske Kostajnice, Gline, Kutine, Novske, do Dvora i ondašnjeg Vrginmosta. Prati i 18 raznorodnih novčanih zavoda koji su osnivani te su se manje ili više uspješno razvijali i u mnogim selima ovoga područja predstavljajući veliki poticaj u radu i poslovanju seoskog stanovništva i uopće, podizanju gospodarstva ovih sela na znatno višu razinu.

 

Dr.sc. Ivica Golec, (Petrinja, 1943. – Petrinja, 2017.), povjesničar.

U statusu znanstvenog savjetnika, radio je od 1994. godine u Hrvatskom institutu za povijest kao istraživač na projektu Vojna krajina – građa i studije. U svome znanstvenom radu poglavito je istraživao i proučavao gospodarske, kulturne i političke teme vojnokrajiške povijesti (1765.-1881.), ali i teme iz povijesti bivšeg krajiškog prostora nakon razvojačenja 1881. do 1914. godine, s posebnim naglaskom na Petrinju i Bansku krajinu, odnosno Banovinu. Osim istraživanja vojnokrajiške prošlosti, posebice vojnih komuniteta, kao osnovnog znanstvenog interesa, znanstvene i stručne radove objavljivao iz društveno-gospodarske povijesti, kulturne povijesti, povijesti ustanova, političke povijesti, crkvene povijesti, povijesti svakodnevnog života, pravne povijesti, povijesti iseljeništva, povijesti sporta, demografije, biografije itd. Objavio je 10 knjiga te više od 100 znanstvenih, stručnih i preglednih radova.

SELJAČKE BUNE U HRVATSKOJ U XVII STOLJEĆU (GRAĐA)

Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za hrvatsku povijest, Historijski arhiv Sisak, Arhiv Hrvatske, Zagreb 1985.

 

Autor: Josip Adamček u suradnji s Josipom Barbarićem, Josipom Kolanovićem, Andrijom Lukinovićem i Vesnom Šojat

Cijena: 150,00 kn

Osnovni podaci: format 18,3 x 23,3; 646 str, meki uvez, kazalo osobnih imena, kazalo mjesta, kazalo upravnih pojmova

Tema: U knjizi je objavljen najveći dio sačuvanog gradiva o seljačkim bunama i nemirima u Hrvatskoj u XVII stoljeću. Najveći dio izvornika nalazi se u Arhivu Zagrebačkog kaptola i Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu, zatim u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu (u vrijeme tiskanja knjige: Arhiv Hrvatske), a manji dio (o bunama Posavaca) je u Mađarskom državnom arhivu u Budimpešti.

 

Više o djelu i autoru

Knjigu je priredio Josip Adamček (┼) u suradnji sa suradnicima Odjela za stariju građu Arhiva Hrvatske (danas Hrvatski državni arhiv Zagreb). Josip Adamček je najveći dio gradiva pronašao u naprijed navedenim arhivima, izvršio njen izbor za objavu, izradio regeste i trenskribirao skupinu spisa.

Josip Kolanović (┼) je transkribirao najveću skupinu gradiva, izradio bilješke uz dokumente i pronašao skupinu gradiva koje je uključena u publikaciju.

Odgovarajuće skupine gradiva transkribirali su Vesna Šojat (┼), Josip Barbarić (┼)  i Andrija Lukinović (┼).

IZVJEŠĆE O DRUGOM PUTOVANJU VOJNOM KRAJINOM, rujan - studeni 1868. godine (GRADIVO)

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2015.

Autor: Stjepan Pejaković

Cijena: 80,00 kn

Osnovni podaci: format 16,5 x 23,5; 130 str, meki uvez, 10 slikovnih priloga, Šustić I., Predgovor; Dobrica L., Uvod. Političko-gospodarske prilike u vrijeme Stjepana Pejakovića; D. Marjanić., transliteracija i prijevod rukopisa, kazalo mjesta

Tema: Izvorni tekst Izvješća pisan je rukom, a u ovoj knjizi je objavljen transliterirati tekst na njemačkom jeziku kao i njegov prijevod na standardni hrvatski jezik. Dijelovi izvornika objavljeni su u obliku slikovnih priloga.

 

Više o djelu i autoru

Stjepan Pejaković, političar i publicist (Petrinja, 1818. – Petrinja, 1904.), službovao u Ministarstvu unutrašnjih poslova pri Hrvatskoj dvorskoj kancelariji u Beču, a zatim je bio službenik u Ratnom vojnom ministarstvu u Beču. Bio je zastupnik Vojnog komuniteta Petrinja u Hrvatskom saboru, jedan od organizatora prve slavenske skupštine održane u Beču, promicatelj gospodarske misli u Hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini. Kao petrinjski zastupnik u Hrvatskom saboru isticao se u govorima i interpelacijama gospodarske problematike, posebice razvoja svilarstva.

U Izvješću o svom drugom putovanju Vojnom krajinom, a riječ je o obilasku Karlovačke i Banske krajine 1868. godine koje je poduzeo po naređenju Ministarstva rata u Beču, Pejaković na 116 stranica rukom pisanog teksta iznosi pregled svojih službeničkih nastojanja da u stvarnosti realizira svoju ideju osnivanja gospodarskih društava na cijelom prostoru Vojne krajine. Daje vjernu sliku gospodarskog života ovog hrvatskog područja koje se u to vrijeme još uvijek nalazi izvan hrvatskog upravnog sustava.

Izvornik je dijelom arhivskog fonda: HR-DASK-SACP-935: Pejaković Stjepan, Petrinja, 1869. -1879.

Ivan Brodarec – Krčmar, MEMOARI, 1914. – 1921. (GRADIVO)

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2018.

Autor: Ivan Brodarec – Krčmar

Cijena: 80,00 kn

Osnovni podaci: format 14,7 x 22; 80 str, meki uvez, 15 slikovnih priloga

                             Priredile: Kušanić N., Žegor S.

                             Predgovor: Žegor. S.

                             Suradnici:   Čakširan V., Uvod. (Ratni put. Zarobljeništvo. Povratak);

                                                 Vuić B., Prijevod izvornika, lektura;

                                                 Sremić D., Kazalo mjesta   

Tema: Ivan Brodarec iz sisačke Odre, u izvornom tekstu koji je dijelom pisan kao dnevnik , a dijelom po sjećanju u obliku memoara, iznosi svoj izuzetno zanimljiv i težak ratni put kojega je prošao kao vojnik 27. pješačke domobranske pukovnije u razdoblju od 1914. – 1918. te poslije kao ruski zarobljenik. Bijegom iz zarobljeništva, prešavši tisuće milja,, 1921. se preko Egipta, Grčke i Makedonije konačno vraća u domovinu.

Izvorni tekst Memoara pisan je rukom, lokalnim kolokvijalnim kajkavskim narječjem, bez pravopisnih znakova, zbog čega je vrlo teško čitljiv. Stoga je u knjizi objavljen prijevod na suvremeni hrvatski književni jezik. Dijelovi izvornika objavljeni su u obliku slikovnih priloga.

 

 

Više o djelu i autoru

Ivan Brodarec – Krčmar, rođen u sisačkoj Odri 1888. godine u ratarskoj obitelji. Već u srpnju 1914. godine mobiliziran je u 27. sisačku pješačku pukovniju s kojom prolazi izuzetno težak i zanimljiv ratni put, zarobljeništvo u Rusiji  kojega se rješava tek bijegom 1921. godine.  Najveći dio događaja  Brodarec opisuje po sjećanju, zapis započinje tek u Ahmadnagaru u Indiji 1921. godine, dakle kada je već u bijegu iz zarobljeništva, a posljednjih nekoliko mjeseci bijega, bilježi u obliku dnevnika.

Riječ je o izuzetno zanimljivom zapisu, ravnom filmskom scenariju,  o svjedočenju  „iz prve ruke“ i to sjećanju na događaje o kojima zbog nedostatka izvornih dokumenata ne znamo dovoljno.

Zapis je nastao perom običnog čovjeka iz naroda koji je ne svojom voljom bačen u vrtlog ratnih zbivanja. Upravo ta osobna prizma koja uključuje i emocije i Brodarčeve osobne dojmove daje čar ovom dokumentu i upravo je to onaj moment zbog kojega ovaj tekst može biti blizak širokom krugu čitatelja

Izvorni tekst Memoara pisan je rukom, lokalnim kolokvijalnim kajkavskim narječjem, bez pravopisnih znakova, zbog čega je vrlo teško čitljiv. Stoga je u knjizi objavljen prijevod na suvremeni hrvatski književni jezik. Dijelovi izvornika objavljeni su u obliku slikovnih priloga.

Izvornik je dio osobnog arhivskog fonda: HR-DASK-954: Brodarec, Ivan: 1914 – 1921.

DOK ČITAM, ŽIVIM, Crtice iz života prof. Milke Joksimović roš. Badalić (28. 7. 1906. – 13. 9. 2005.)

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2016.

Autor: Turk Joksimović Željka

Cijena: 65,00 kn

Osnovni podaci: format 16,5 x 20,3; 87 str, meki uvez, 33 bilješke, 14 priloga (preslike      dokumenata), 36 ilustracija (pretežito fotografije), riječ autorice, kazalo

Tema: Knjiga je pisana u obliku crtica iz života cijenjene i omiljene profesorice sisačke gimnazije, Milke Joksimović rođ. Badalić koja je generacijama sisačkih gimnazijalaca prenosila svoje znanje francuskog i latinskog jezika. Kao osoba koja je tijekom svoga radnog i životnog vijeka nosila osim profesorske i niz drugih javnih funkcija, kao izuzetno duhovita, rječita i obrazovana osoba, ostavila je neizbrisiv trag u memoriji svojih suvremenika i sugrađana.

 

Više o djelu i autoru

Željka Turk Joksimović rođena je u Sisku 1968. g. Diplomirala je 1992. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ruski jezik i književnost te informatologiju na Odsjeku za informacijske znanosti istog fakulteta te stekla zvanje profesora. Kao diplomirana knjižničarka radila je u Narodnoj knjižnici i čitaonici u Sisku, a od 2018. zaposlena je u Knjižnici Medveščak GKZ u Zagrebu. Kroz crtice o M. Joksimović oživljava sjećanja na članicu svoje obitelji.

Iz recenzije:

„….knjiga Dok čitam, živim strukturirana je tako da kronološki prati život profesorice, argumentirajući ključne točke parafraziranjem i citiranjem relevantnih izvora kao i brojnim preslikama dokumenata i fotografijama koje su i posebna vrijednost ove knjige kojom je autorica ispunila dio vlastita života te učinila trajnim sjećanja svoje obitelji. Tekst je pisan popularno-znanstvenim stilom uz uporabu metajezika struke, no istodobno je to i toplo ljudsko kazivanje u kojem se s puno poštovanja govori o članu obitelji..“ Vuić.B

SISAK INDUSTRIJSKI GRAD, 1949. – 1960, FOTOAPARATOM MILANA PAVIĆA – Katalog izložbe

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2016.

Autor: Dario Franić i Valentina Radić

Cijena: 25,00 kn

Osnovni podaci: format 22 x 28; 56 str, meki uvez, 27 slikovnih priloga, kataloški popis 130 izložaka s opisom izvornika

Tema: Katalog istoimene izložbe postavljene povodom Tjedna arhiva Državnog arhiva u Sisku, u studenom 2015. godine. Kako izložba, tako i katalog predstavlja Zbirku fotografija, negativa i dijapozitiva Milana Pavića, 1949.- 1978. koju posjeduje ovaj Arhiv. Foto-materijal koji čini Zbirku djelo je profesionalnog fotografa Milana Pavića (Daruvar, 1914. – Zagreb, 1986.)

 

Više o djelu i autoru

Katalog daje osnovne informacije o zbirci HR-DASK-766: Zbirka fotografija, negativa i dijapozitiva Milana Pavića, 1949. – 1978. koje dokumentiraju stanje i život u gradovima i selima, rezultate poslijeratne izgradnje i obnove sisačkoga područja, a kao posebno interesantne izdvaja fotografije koje svjedoče o razvoju i stanju sisačke industrije.

Osim Zbirke,  katalogom je predstavljen život i rad Milana Pavića, fotografa koji je već u svojoj amaterskoj fazi bio prepoznat kao talentiran i već tada je radio kao dopisnik najznačajnijih predratnih novina (zagrebačke Novosti, beogradska Politika). Kao zaposlenik i jedan od osnivača Foto službe Hrvatske (kasnije Agencija za fotodokumentaciju u Zagrebu) organizirao je pri Predsjedništvu vlade NRH snimanja obnove zemlje. Od 1958. godine napušta AGEFOTO i prelazi u slobodnu profesiju kao slobodni likovni umjetnik – fotograf.

Katalog sadrži i kataloški popis eksponata sa metapodacima svakog pojedinog pozitiva.

Dario Franić, dipl. povjesničar, arhivist u Odjelu za stručnu obradu arhivskoga gradiva u Državnom arhivu u Sisku od 2006. godine. Radi pretežito na stručnoj obradi fondova iz oblasti uprave i gospodarstva. Autor je niza sumarnih inventara, više uspješnih izložbi DASK kao i pratećih kataloga (Sisak kroz objektiv starih sisačkih fotografa, 2009. i 2012.; Ratna fotografija – Banovinsko i Posavsko bojište 1991.- 1995., postavljena 2012.; Lav sa Soče, 2014.). Sudionik je stručnih skupova i prezentacija, a stručni radovi su mu objavljivani u arhivističkoj periodici poput Arhivskog vjesnika i Zbornika radova sa stručnih savjetovanja.

Valentina Radić, informatičarka prvostupnica, radi u Državnom arhivu u Sisku u Odjelu za stručnu obradu arhivskog gradiva od 2013., a stručno zvanje viši arhivski tehničar, specijalist reprograf, stekla je položivši odgovarajući stručni ispit te je raspoređena na radno mjesto više arhivske tehničarke specijalistice za nekonvencionalno arhivsko gradivo. Radi pretežito na obradi fotografskih zbirki DASK, pa je tako autoricom i analitičkog inventara Zbirke  Milana Pavića. Koautorica je ove izložbe kao dobar poznavatelj Zbirke, a koautorica je (uz D.Džaju) i izložbe pod naslovom Pozdrav iz___________. , izložbe razglednica koju je Arhiv postavio 2016.

POZDRAV IZ _______________.– Katalog izložbe

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2016.

Autor: Dinko Džajo i Valentina Radić

Cijena: 25,00 kn

Osnovni podaci: format 22 x 28; 56 str, meki uvez, 55 slikovnih priloga, kataloški popis 123 izloška s metapodacima svakog eksponata

Tema: Katalog istoimene izložbe postavljene povodom Tjedna arhiva Državnog arhiva u Sisku, u studenom 2016. godine. Kako izložba, tako i katalog predstavlja Zbirku razglednica koju posjeduje ovaj Arhiv, a koju čine pretežito razglednice većih urbanih centara poput: Siska, Petrinje, Kutine, Hrvatske Kostajnice pa i Topuskog, ali i rijetke razglednice malih mjesta poput: Krapja, Križa, Divuše, Vrginmosta, Prelošćice….

 

Više o djelu i autoru

Katalog daje osnovne informacije o zbirci HR-DASK-718: Zbirka razglednica, 1900. – 2000. koju čine razglednice gradova i sela sisačkog arhivskog područja (uključujući i Topusko koje pripada karlovačkom arhivskom području, ali je dijelom Sisačko-moslavačke županije).

Osim Zbirke,  Katalog predstavlja u osnovnim crtama povijesni razvoj fotografije te sadrži detaljan kataloški popis odabranih eksponata sa podacima o sadržaju, vremenskim odrednicama, izdavaču te arhivskoj signaturi svake pojedine razglednice.

Dinko Džajo, dipl. povjesničar, radi kao arhivist u Odjelu za stručnu obradu arhivskoga gradiva od 2009. godine. Pretežito radi na stručnoj obradi fondova iz oblasti uprave. Autor je nekolicine sumarnih inventara arhivskih fondova. Osim koautorstva  na ovoj izložbi jedan je od autora (uz S. Žegor i I. Šustića) arhivističke izložbe: Zemljišno vlasništvo, 2010.g, te autor vrlo uspješne izložbe i istoimenog kataloga: Moslavačko vinogorje – Višestoljetna tradicija vinogradarstva, 2019.

 

Valentina Radić, informatičarka prvostupnica, radi u Državnom arhivu u Sisku u Odjelu za stručnu obradu arhivskog gradiva od 2013., a stručno zvanja više arhivske tehničarke, specijalistice reprografije stekla je položivši odgovarajući stručni ispit te je raspoređena na radno mjesto više arhivske tehničarke specijalistice za nekonvencionalno arhivsko gradivo. Radi pretežito na obradi fotografskih zbirki DASK, pa je tako autoricom i analitičkog inventara Zbirke  Milana Pavića. Koautorica je ove izložbe kao dobar poznavatelj Zbirke, a koautorica je (uz D. Franića) i izložbe i kataloga pod naslovom Sisak industrijski grad, 1949. - 1960., Fotoaparatom Milana Pavića,  koju je Arhiv postavio 2015. godine.

OD POČETNICE DO SLOVNICE, Iščitavanje školskih udžbenika i priručnika - Katalog izložbe

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2013.

Autor: Snježana Žegor

Cijena: 25,00 kn

Osnovni podaci: format 21 x 27,7; 51 str, meki uvez, 60 bilješki, 34 slikovna priloga, kataloški popis 151 izloška s detaljnim opisom eksponata

Tema: Katalog istoimene izložbe postavljene povodom Tjedna arhiva Državnog arhiva u Sisku, u studenom 2013. godine. Cilj izložbe pa tako i kataloga je bio predstaviti vrlo interesantnu zbirku školskih udžbenika i priručnika koju, kao dio svoje stručne knjižnice, posjeduje ovaj arhiv. Najstariji udžbenik u Zbirci tiskan je 1789. godine, a najmlađi izložen i opisan u Katalogu je iz 1959. Osim opisa Zbirke, katalog daje i povijesni pregled razvoja školstva i školskih udžbenika na području Hrvatske.

 

Više o djelu i autoru

Katalog daje pregled povijesti razvoja školskih udžbenika i priručnika na ovim prostorima, od 17. stoljeća (prva gramatika hrvatskoga jezika Bartola Kašića), zatim govori o reformama školstva i školskim zakonima. Upućuje na prosvjetne autoritete sa sisačkog područja (A. Cuvaj, F. Hefele, S. Radić) te daje pregled i opisuje razvoj pedagoške literature i udžbenika u Hrvatskoj od druge polovice 19. do polovice 20. stoljeća. Na kraju predstavlja Zbirku školskih udžbenika, a u kataloškom popisu iznosi osnovne podatke za svaki pojedini eksponat.

Snježana Žegor, prof. kroatistike i južnoslavenskih filologija, zaposlena je u Državnom arhivu u Sisku od 1994. godine. Kao viša arhivistica raspoređena je na radno mjesto voditelja Odjela za stručnu obradu arhivskoga gradiva. Osim voditeljskih i mentorskih poslova radi na stručnoj obradi fondova iz različitih oblasti djelatnosti (uprava, pravosuđe, školstvo…). Autorica je niza sumarnih inventara i stručnih radova i članaka objavljenih u stručnoj literaturi i stručnim časopisima. Osim ove, autorica je izložbe: Projekti i nacrti javnih zgrada u Sisku, 2004, Matičarstvo i osobna stanja građana 2011.; koautorica je (uz I. Šustića) vrlo uspješne izložbe i autorica pripadajućeg kataloga pod naslovom: Sisačko glumište u arhivskom gradivu, 1997., ponovljene 1999.; koautorica je izložbi: Nevidljivi zapis, 2008., (uz I. Šustić, T. Dovranić); Zemljišno vlasništvo, 2010. (uz D. Džajo i I. Šustić); Školske spomenice, 2015.g. (uz N. Kušanić).

SISAK KROZ OBJEKTIV STARIH SISAČKIH FOTOGRAFA - Od kraja 19. stoljeća do 1940. - Katalog izložbe

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2009.

Autor: Dario Franić

Cijena: 20,00 kn

Osnovni podaci: format 21 x 29,5; 42 str, meki uvez, 38 bilješki, 15 ilustracija, 57 slikovnih priloga (izlošci), kataloški popis 157 izložaka s detaljnim opisom izvornika (pozitiva)

                            

Tema: Katalog istoimene izložbe postavljene povodom Tjedna arhiva Državnog arhiva u Sisku, u studenom 2009., a zatim radi interesa publike ponovljene 2012. godine. Cilj izložbe pa tako i kataloga je bio predstaviti fotografiju kao arhivsko gradivo, kao svjedočanstvo prošlosti te predstaviti fotografske zbirke Državnog arhiva u Sisku. Katalog daje pregled sisačkih profesionalnih fotografa čije fotografije svjedoče o razvoju ovoga grada, njegovim stanovnicima i njihovim običajima počevši od 1870-ih do 1940.

 

 

Više o djelu i autoru

Katalog: U uvodnom dijelu autor naglašava vrijednost fotografije kao povijesnog izvora te pojašnjava porijeklo fotografija u arhivskim zbirkama. U osnovnim crtama iznosi povijesni razvoj fotografije uopće, a potom i u Hrvatskoj. Opisujući vremenski kontekst u gradu Sisku u kojem se pojavljuju prvi fotografski ateljei razvija priču o sisačkim profesionalnim fotografima (Aliančić, Arzenšek, Vokmann, Gliederer, Dragoilović, Marjanović, Jünker, Noršić, Saller i mnogi drugi).

Dario Franić, dipl. povjesničar, arhivist u Odjelu za stručnu obradu arhivskoga gradiva u Državnom arhivu u Sisku od 2006. godine. Radi pretežito na stručnoj obradi fondova iz oblasti uprave i gospodarstva. Autor je niza sumarnih inventara, više izložbi DASK kao i pratećih kataloga: Ratna fotografija - Banovinsko i Posavsko bojište 1991.- 1995., postavljena 2012.; Lav sa Soče, 2014. te koautor izložbe: Sisak industrijski grad, 1949. – 1960. fotoaparatom Milana Pavića, postavljene 2015. (uz V. Radić). Sudionik je stručnih skupova i prezentacija, a stručni radovi su mu objavljivani u arhivističkoj periodici poput Arhivskog vjesnika i Zbornika radova sa stručnih savjetovanja.

INDUSTRIJSKI POGONI U SISKU DO KRAJA DRUGOGA SVJETSKOG RATA, Šetnja kroz arhivsko gradivo - Katalog izložbe

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2011.

Autor: Nela Kušanić

Cijena: 20,00 kn

Osnovni podaci: format 21 x 29,5; 42 str, meki uvez, 31 bilješka, 36 slikovnih priloga, kataloški popis 137 izložaka s detaljnim opisom izvornika

Tema: Katalog istoimene izložbe postavljene povodom Tjedna arhiva Državnog arhiva u Sisku, u studenom 2011. godine. Kako je riječ o izložbi čiji je prioritet bio predstaviti arhivsko gradivo na zadanu temu, katalog izložbe zamišljen je kao vodič kroz gradivo sa sažetim povijesnim pregledom razvoja svake industrijske oblasti u Sisku. Na kraju svakog takvog poglavlja, autorica navodi arhivske fondove i zbirke u kojima je moguće pronaći izvore za povijest razvoja te industrijske oblasti na lokalnoj razini, te imenuje druge arhive i ustanove u kojima je još moguće pronaći izvore za određenu temu.

 

Više o djelu i autoru

Katalog je kratki vodič kroz arhivsko gradivo Državnog arhiva u Sisku kao izvora za povijest sisačke industrije. Uz kratki povijesni pregled svake pojedine industrijske grane (pivovare, ciglane, drvna industrija – pilane, mlinovi, odnosno pregled razvoja pojedinih značajnijih industrijskih subjekata poput: Tvornice tanina, Teslićevih tvornica, Talionice Caprag, Rafinerije Sisak, navedene su arhivske cjeline (fondovi i zbirke) u kojima se nalaze izvori za njihovu povijest.

Kušanić Nela, dipl. politolog, zaposlena u Državnom arhivu u Sisku, od 1987. godine kao arhivist. Od 1994. da dužnosti ravnatelja ove ustanove. 2016. stekla zvanje viši arhivist. Radila i radi na nizu stručnih poslova od stručne obrade arhivskoga gradiva, izrade opisa i popisa gradiva, pripremanja i održavanja stručnih predavanja i prezentacija. Autorica niza sumarnih inventara fondova iz oblasti uprave i gospodarstva, radova objavljenih u stručnoj literaturi i stručnim časopisima (Arhivski vjesnik, Zbornik radova sa stručnog arhivističkog savjetovanja, Godišnjak gradskog muzeja Sisak) ali i samostalnih izdanja (Državni arhiv u Sisku, 1962. -2012.).

Osim ove, autorica je arhivističke izložbe i kataloga: Memorandum kao marketinški alat, 2017. te koautorica izložbe s pripadajućim katalogom: Od latenskih nastambi do suvremene arhivske zgrade, 2008. (uz Z. Burkowskog) i izložbe: Školske spomenice, 2015. (uz S. Žegor).

MEMORANDUM KAO MARKETINŠKI ALAT- Katalog izložbe

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2017.

Autor: Nela Kušanić

Cijena: 20,00 kn

Osnovni podaci: format 22 x 28; 47 str, meki uvez, 27 slikovnih priloga (preslike izvornika), kataloški popis 143 izloška s detaljnim opisom izvornika

Tema: Katalog istoimene izložbe postavljene povodom Tjedna arhiva Državnog arhiva u Sisku, u studenom 2017. godine. Izložba i tekst kataloga bave se memorandumom kao specifičnim oblikom poslovne komunikacije čija je osnovna zadaća, osim prenijeti poslovnu poruku, predstaviti, u što je moguće boljem svjetlu, pravnu osobu čijim radom je nastao. Autorica ga promatra kao potencijalni izvor podataka za istraživanje gospodarske povijesti te predstavlja memorandume sisačkih obrtnika, trgovaca i industrijskih poduzeća.

 

Više o djelu i autoru

Katalog u uvodnom tekstu govori o memorandumu kao specifičnom obliku poslovne komunikacije te cilju izložbe. Analizira memorandume podijeljene u zasebne skupine prema vrstama djelatnosti  (industrija, trgovine i skladišta, obrt) njihovih stvaratelja.

Zbog mnoštva materijala izložba je svedena na izbor od 100-tinjak reprezentativnih memoranduma sisačkih tvrtki koje su djelovale u Sisku od kraja 19. stoljeća pa sve do polovice 20. stoljeća, tj. u vrijeme ubrzanog razvoja grada (riječna luka, željezničko čvorište) tj. naglog razvoja obrta, trgovine i industrijskih poduzeća.

Kušanić Nela, dipl. politolog, zaposlena u Državnom arhivu u Sisku, od 1987. godine kao arhivist. Od 1994. da dužnosti ravnatelja ove ustanove. 2016. stekla zvanje viši arhivist. Radila i radi na nizu stručnih poslova od stručne obrade arhivskoga gradiva, izrade opisa i popisa gradiva, pripremanja i održavanja stručnih predavanja i prezentacija. Autorica niza sumarnih inventara fondova iz oblasti uprave i gospodarstva, radova objavljenih u stručnoj literaturi i stručnim časopisima (Arhivski vjesnik, Zbornik radova sa stručnog arhivističkog savjetovanja, Godišnjak gradskog muzeja Sisak) ali i samostalnih izdanja (Državni arhiv u Sisku, 1962. -2012.).

Osim ove, autorica je arhivističke izložbe i kataloga: Industrijski pogoni u Sisku do kraja Drugog svjetskog rata – Šetnja kroz arhivsko gradivo, 2011. te koautorica izložbe s pripadajućim katalogom: Od latenskih nastambi do suvremene arhivske zgrade, 2008. (uz Z. Burkowskog) i izložbe: Školske spomenice, 2015. (uz S. Žegor).

100 GODINA PETRINJSKOG VODOVODA - Katalog izložbe

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2012.

Autor: Ivica Šustić

Cijena: 20,00 kn

Osnovni podaci: format 15 x 19; 47 str, meki uvez, 25 slikovnih priloga (preslike izvornika), kataloški popis 89 izložaka s detaljnim opisom izvornika

Tema: Katalog istoimene izložbe postavljene povodom Tjedna arhiva Državnog arhiva u Sisku, u studenom 2012. godine. Prigodom 100. obljetnice izgradnje prvog petrinjskog vodovoda kao jednog od projekata u okviru procesa modernizacije Petrinje krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Izložba i katalog predstavljaju arhivsko gradivo te koristeći ponešto muzejskog gradiva za ilustraciju, opisuje u osnovnim crtama ovaj projekt od ideje do njegove konačne realizacije.

 

Više o djelu i autoru

Tekst kataloga podijeljen je u nekoliko poglavlja kroz koja opisuje i ilustrira razvojne faze projekta, od pripreme za gradnju, izrade projekta (ideja, izmjere, projektiranje), gradnje i na kraju, rezultatima i ulozi ovakvog projekta na život u gradu i njegov daljnji razvoj.

Ivica Šustić, prof. povijesti i arheologije, nakon radnog iskustva u prosvjeti i muzejskoj djelatnosti, radio u hrvatskoj arhivskoj službi od 1986., a u Državnom arhivu u Sisku od 1986. – 1991, te ponovno od 1996. – umirovljenja 2017. kao voditelj Sabirnog arhivskog centra u Petrinji u zvanju višeg arhivista.

Autor je knjige Spomenici revolucionarnog radničkog pokreta i NOB-a na području općine Sisak, 1982. te više stručnih članaka. Postavio je, i katalozima popratio, dvadesetak izložbi iz područja povijesti Siska, Petrinje i Kostajnice, među kojima su arhivističke: Izdavači partizanske štampe Banije i Moslavine, 1988.; 300 godina petrinjskog školstva, 2000., Kostajnica kroz arhivsko gradivo, 2002.; Sisak u obrani od poplava, 2010, te Banka, novac, moć, 2014.

Koautor je izložbi: Sisačko glumište u arhivskom gradivu, 1997. (uz S. Žegor); Nevidljivi zapis, 2008. te Zemljišno vlasništvo (uz S. Žegor i D. Džajo).

BANKA, NOVAC, MOĆ - Katalog izložbe

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2014.

Autor: Ivica Šustić

Cijena: 25,00 kn

Osnovni podaci: format 28 x 21; 85 str, meki uvez, 149 bilježaka, 20 slikovnih priloga (mahom preslike izvornih dokumenata), kataloški popis 157 izložaka s detaljnim opisom izvornika, popis kreditnih zadruga u razdoblju od 1871. do 1945. godine na sisačkom arhivskom području (sisačka Posavina, Banovina, Moslavina)

                            

Tema: Katalog istoimene izložbe postavljene povodom Tjedna arhiva Državnog arhiva u Sisku, u studenom 2014. godine. Tekst kataloga opisuje razvoj novčarstva u Hrvatskoj od polovice 19. stoljeća, njihove vrste i ulogu u gospodarskom razvoju te se detaljnije bavi razvojem novčarstva i novčarskih institucija na sisačkom arhivskom području.

 

Više o djelu i autoru

Katalog detaljnije obrađuje novčarske zavode (banke i štedionice) Siska, Moslavine i Banovine s posebnim naglaskom na one najrazvijenije među njima (Sisačka štedionica, Posavska štedionica d.d., Pučka štedionica d.d. Sisak, Pučka štedionica d.d. Kutina, Trgovačka obrtna banka d.d. Ivanić Grad, Novska dionička štediona d.d. Novska, Srpska štedionica d.d. Dvor, Štedionica za banovinu d.d. Glina, Srpska štedionica d.d. Glina, Jugoslavenska privredna banka d.d. Glina, Kostajnička štediona, Pučka štedionica d.d. Kostajnica, Petrinjska štedionica d.d., Banka i štediona d.d. Petrinja, Srpska štedionica d.d. Petrinja, Hrvatska eskomptna banka d.d. Zagreb – podružnica Petrinja, Hrvatska štediona d.d. Sunja), a zatim opisuje razvoj i ulogu kreditnih zadruga u Europi i kod nas te daje detaljan popis svih kreditnih zadruga od kraja 19. stoljeća do kraja Drugog svjetskog rata.

Ivica Šustić, prof. povijesti i arheologije, nakon radnog iskustva u prosvjeti i muzejskoj djelatnosti, radio u hrvatskoj arhivskoj službi od 1986.g. U Državnom arhivu u Sisku radio je od 1986. – 1991, te ponovno od 1996.  do umirovljenja 2017.g. i to kao voditelj Sabirnog arhivskog centra u Petrinji u zvanju višeg arhivista.

Autor je knjige Spomenici revolucionarnog radničkog pokreta i NOB-a na području općine Sisak, 1982. te više stručnih članaka. Postavio je, i katalozima popratio, dvadesetak izložbi iz područja povijesti Siska, Petrinje i Kostajnice, među kojima su arhivističke: Izdavači partizanske štampe Banije i Moslavine, 1988.; 300 godina petrinjskog školstva, 2000., Kostajnica kroz arhivsko gradivo, 2002.; Sisak u obrani od poplava, 2010; 100 godina petrinjskog vodovoda, 2012.g. te Banka, novac, moć, 2014.

Koautor je izložbi: Sisačko glumište u arhivskom gradivu, 1997. (uz S. Žegor); Nevidljivi zapis, 2008. te Zemljišno vlasništvo (uz S. Žegor i D. Džajo)

MOSLAVAČKO VINOGORJE – Višestoljetna tradicija vinogradarstva – Katalog izložbe

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2019.

Autor: Dinko Džajo

Cijena: 25,00 kn

Osnovni podaci: format 22 x 28; 47 str, meki uvez, 62 bilješke, 18 slikovnih priloga (preslike izvornih dokumenata),  kataloški popis 120 izložaka

Tema: Katalog istoimene izložbe postavljene povodom Tjedna arhiva Državnog arhiva u Sisku, u studenom 2019. godine. Daje kratki povijesni pregled razvoja uzgoja vinove loze u svijetu i u Hrvatskoj s naglaskom na tradiciju uzgoja vinove loze u Moslavini. Detaljnije se bavi razvojem vinogradarstva na tom području od organizacije vinogradarske zadruge do osnivanja samostalnog poduzeća Moslavačkog vinogorja u socijalističkom razdoblju.

 

Više o djelu i autoru

Katalog daje kratki povijesni pregled razvoja uzgoja vinove loze u svijetu i u Hrvatskoj s naglaskom na tradiciju uzgoja vinove loze u Moslavini. Detaljnije se bavi razvojem vinogradarstva na tom području od organizacije vinogradarske zadruge do osnivanja samostalnog poduzeća Moslavačkog vinogorja u socijalističkom razdoblju pa sve do privatizacije 1990-ih. Govori o moslavačkim vinogradarskim manifestacijama, izložbama vina i nekim zanimljivostima vezanim uz njihovu realizaciju.

Zanimljiv tekst potkrijepljen je ilustracijama u vidu kopija izvornih dokumenata i fotografija.

 

Dinko Džajo, dipl. povjesničar, radi kao arhivist u Odjelu za stručnu obradu arhivskoga gradiva od 2009. godine. Pretežito radi na stručnoj obradi fondova iz oblasti uprave. Autor je nekolicine sumarnih inventara arhivskih fondova. Osim autorstva ove izložbe i kataloga, koautor je arhivističke izložbe: Zemljišno vlasništvo, 2010.g. (uz I. Šustić i S. Žegor), te koautor vrlo uspješne izložbe i istoimenog kataloga pod nazivom Pozdrav iz__________. (uz V. Radić).

ŠKOLSKE SPOMENICE– Katalog izložbe

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2015.

Autor: Nela Kušanić i Snježana Žegor

Cijena: 10,00 kn

Osnovni podaci: format 16,5 x 23,7; 34 str, meki uvez, 10 slikovnih priloga, kataloški popis 33 izloška

Tema: Katalog istoimene izložbe postavljene povodom Međunarodnog dana arhiva, u lipnju 2015. godine. Cilj izložbe i kataloga bio je predstaviti zbirku školskih spomenica Državnog arhiva u Sisku, specifičnih evidencija školskih ustanova koje su vodili upravitelji škola i u njima evidentirali sve događaje značajne za školu, ali i sve značajnije događaje, običaje, pa i klimatske te geografske karakteristike kraja.

 

Više o djelu i autoru

Katalog obrazlaže u osnovnim crtama zakonski okvir vođenja školskih spomenica počevši od Mažuranićevog zakona 1874. godine pa sve do druge polovice 20. stoljeća. Predstavlja zbirku školskih spomenica u vlasništvu Državnog arhiva u Sisku te ukazuje na vrijednosti ovih izvornih zapisa kao izvora za lokalnu povijest, za etnološka, kulturološka i sociološka istraživanja.

Nadalje, katalog detaljnije predstavlja 10 reprezentativnih spomenica ove Zbirke, pretežito nižih pučkih škola iz gore spomenutog razdoblja (Brestača, Dubrovčak Lijevi, Ivanić Grad, Letina, Martinska Ves, Međurić, Palanjek, Piljenice, Sisak Stari, Šarampov Gornji).

Dio spomenica ove Zbirke digitaliziran je i objavljen na web stranicama DASK na poveznici:

https://dask.hr/digitalne-zbirke/skolske-spomenice/

Snježana Žegor, prof. kroatistike i južnoslavenskih filologija, zaposlena je u Državnom arhivu u Sisku od 1994. godine. Kao viša arhivistica raspoređena je na radno mjesto voditelja Odjela za stručnu obradu arhivskoga gradiva. Osim voditeljskih i mentorskih poslova radi na stručnoj obradi fondova iz različitih oblasti djelatnosti (uprava, pravosuđe, školstvo…). Autorica je niza sumarnih inventara i stručnih radova i članaka objavljenih u stručnoj literaturi i stručnim časopisima. Osim koautorstva u ovoj, autorica je vrlo uspješne izložbe: Od početnice do slovnice, 2013.; zatim izložbi Projekti i nacrti javnih zgrada u Sisku, 2004, Matičarstvo i osobna stanja građana 2011.; a koautorica je (uz I. Šustića) izložbe te autorica pripadajućeg kataloga pod naslovom: Sisačko glumište u arhivskom gradivu, 1997., ponovljene 1999.; kao i izložbi: Nevidljivi zapis, 2008., (uz I. Šustić, T. Dovranić); Zemljišno vlasništvo, 2010. (uz D. Džajo i I. Šustić).

Kušanić Nela, dipl. politolog, zaposlena u Državnom arhivu u Sisku, od 1987. godine, trenutno na dužnosti ravnatelja. 2016. stekla zvanje viši arhivist. Radila i radi na nizu stručnih poslova od stručne obrade arhivskoga gradiva, izrade opisa i popisa gradiva, pripremanja i održavanja stručnih predavanja i prezentacija. Autorica niza sumarnih inventara fondova iz oblasti uprave i gospodarstva, radova objavljenih u stručnoj literaturi i stručnim časopisima (Arhivski vjesnik, Zbornik radova sa stručnog arhivističkog savjetovanja, Godišnjak gradskog muzeja Sisak) te samostalnog izdanja (Državni arhiv u Sisku, 1962. -2012.).

Autorica je arhivističke izložbe i kataloga: Industrijski pogoni u Sisku do kraja Drugog svjetskog rata, 2011, zatim izložbe kao i pripadajućeg kataloga pod naslovom: Memorandum kao marketinški alat, 2017. te osim ove, koautorica je i izložbe s pripadajućim katalogom: Od latenskih nastambi do suvremene arhivske zgrade, 2008. (uz Z. Burkowskog).

Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

Faks: 00385 44 540 860

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2022 Državni arhiv u Sisku
Home