• +385 (44) 525-060
  • Frankopanska 21, 44000 Sisak
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

60 NAM JE GODINA, TEK!

Ove godine, Državni arhiv u Sisku obilježava 60. obljetnicu svoga postojanja i djelovanja. Kao samostalna ustanova osnovan je 27. ožujka 1962. godine Odukom Narodnog odbora kotara Sisak donesenom sukladno zaključku Savjeta za kulturu i nauku Narodne Republike Hrvatske iz 1958. g. o usvajanju plana mreže arhivskih ustanova. Ovaj je arhiv osnovan kao posljednja ustanova u već formiranoj republičkoj arhivskoj mreži.

Autorica izložbe: Nela Kušanić, viši arhivist.

Izložbu za objavu na web-u pripremile: Valentina Radić, viši arhivski tehničar i Martina Badanjak, arhivist.

Razmišljanja o nužnosti organizirane zaštite arhivskoga gradiva na sisačkom području su bila prisutna i prije osnivanja Arhiva kao samostalne ustanove što je vidljivo već 1957. godine iz naslova tada osnovanog muzeja - Muzej i arhiv narodne revolucije. Pri Muzeju je formiran zaseban Odsjek historijskog arhiva (do osnutka posebne ustanove). No, u ovoj je fazi arhivska djelatnost ostala samo na razini naslova ustanove, sve do 1961. godine, kada je zaposlena arhivistica Marija Margetić, prof. povijesti koja po osnivanju Arhiva kao samostalne ustanove, postaje i prvom direktoricom.

Marija Margetić, 1961.
Marija Margetić kao prva direktorica Arhiva, oko 1970.g.

Evidentiranje stvaratelja gradiva na sisačkom području, posjet pismohranama („registraturama“) te elaboriranje zatečenog stanja bio je prvi zadatak tek zaposlene arhivistice. Unatoč skromnim sredstvima i „voznom parku“ koji je podrazumijevao jedan bicikl na kojem se putovalo čak i do Farkašića, u ovom pionirskom razdoblju arhivske djelatnosti tj. do trenutka donošenja odluke o osnivanju Arhiva kao samostalne ustanove, evidentirano je 117 stvaratelja te detaljno elaborirano stanje u 22 pismohrane (registrature).

Područje nadležnosti Arhiva

Nova arhivska ustanova obavlja svoju djelatnost na području kotara Sisak. Ovakva područna nadležnost potvrđena je uskoro i Odlukom Izvršnoga vijeća Sabora SR Hrvatske, 1963. o određivanju područja na kojima arhivi vrše arhivsku službu, a zatim i svim izmjenama zakonskih i ostalih relevantnih propisa te je aktualna i danas.

Na priloženoj karti područje nadležnosti Arhiva označeno je plavom crtom.

Prvi zaposlenici Arhiva:

Prvi zaposlenici: Nikola Ovanin, Ana Pavičić rođ. Polimac, Marija Margetić (stoji)

Osim evidentiranja stvaratelja gradiva i prikupljanja podataka o arhivskom gradivu koje nastaje njihovim radom na sisačkom arhivskom području, djelatnost Arhiva uključivala je i preuzimanje gradiva u arhivska spremišta na trajno čuvanje i korištenje u arhivskoj čitaonici.

Dakako da podstanarski status nove ustanove koja je još uvijek koristila prostor Muzeja za svoju djelatnost nije omogućavao realizaciju opisane funkcije Arhiva.

Uloženi napori na rješavanju ovoga problema rezultiraju 1964. godine idejnim rješenjem nove zgrade Historijskog arhiva u Sisku.

Idejno rješenje nove zgrade Arhiva (nerealizirano)

Ovaj projekt na žalost nikada nije realiziran. Pronašlo se brže, no ne i trajno rješenje, 1966. godine, dodjelom Arhivu na korištenje zgrade u Ulici 29. novembra 47 (danas ugao ulice Franje Lovrića i Frankopanske) – lokacija na kojoj se i danas nalazi glavna zgrada Arhiva.

Zgrada Arhiva 1966.

Zgrada koja je ovim Rješenjem dodijeljena Arhivu na korištenje imala je burnu prošlost.  Izgrađena je 1928. godine, a izgradila ju je Marija Rukavina te u njoj otvorila gostionicu.

Isječak iz plana grada Siska, 1938. (prvi plan na kojem je vidljiv tlocrt zgrade izgrađene 1928.); HR-DASK-4: Gradsko poglavarstvo Sisak (1918-1941); 1918/1941

Iz povijesnog vlasničkog lista vidljivo je da je gostionicu s okućnicom 1942. kupio Tomo Parun, gostioničar iz Vinkovaca, a u vlasništvu njegove supruge ove nekretnine ostaju još 10 godina nakon rata. 1956. prelaze pod upravu Narodnog odbora kotara Sisak kao „općenarodna imovina“. Dio ove ugaone prizemnice, do Frankopanske ulice je sve do 1957. korišten za stanovanje, a zatim u lipnju te godine u njega useljava stanica Narodne milicije. Policija koristi ove prostore sve do 1963. kada Rješenjem Kotarska skupština dodjeljuje zgradu na korištenje Općinskom komitetu Saveza omladine Hrvatske u Sisku. Prema sjećanju građana, u tom su prostoru organizirane vrlo posjećene plesne večeri.

Isječak iz Vlastovnice

Iste godine (1966.) kada je Arhivu dodijeljena opisana zgrada u Sisku, na prijedlog Skupštine općine Petrinja, osnovan je i Sabirni arhivski centar u Petrinji kao dislocirani centar Historijskog arhiva u Sisku za prikupljanje gradiva s petrinjskoga područja. Općina je osigurala prostor u centru Petrinje, u Gundulićevoj ulici 1. Centar uskoro dobiva i zaposlenicu, arhivisticu - Milka Orlić.

Zgrada u Petrinji u čijem je prizemlju Sabirni arhivski centar u Petrinji, 1967.
Ulaz u zgradu u Petrinji, Gundulićeva 1
Milka Orlić, arhivistica u SAC Petrinja

Sukladno aktualnim ustavnim promjenama, kotarske skupštine i njihove institucije kao i organi kotarske uprave prestaju s radom 31.3.1967. godine. Stoga prava i dužnosti osnivača Historijskog arhiva Sisak od Skupštine kotara Sisak preuzima Skupština općine Sisak. No, kako se područna nadležnost Arhiva proteže na područje više općina (osim Siska to su Dvor, Glina, Ivanić Grad, Kostajnica, Kutina, Novska i Petrinja) i one preuzimaju suosnivačka prava.

Ovakve okolnosti ubrzo su se pokazale otežavajućima, naročito u pogledu financiranja osnovne djelatnosti Arhiva. Stoga se od 1974. godine u skladu sa Zakonom o SIZ-ovima koji arhivsku djelatnost prepoznaje kao „opću društvenu potrebu“ osnovna djelatnost arhiva financira preko Republičkog SIZ-a za kulturu. Prava osnivača i dalje pripadaju SO Sisak i ostalim općinama na području nadležnosti Arhiva, ali oni financiraju samo troškove smještaja gradiva, zaštitnoga snimanja i izdavačku djelatnost.

U međuvremenu Arhiv sa samo 7 zaposlenika, od kojih je troje stručno, vrijedno nadzire, preuzima, sređuje i daje na korištenje arhivsko gradivo koje čuva u svojem spremištu. Do 1974. preuzeto gradivo je sređeno i popisano u tolikoj mjeri da je moglo biti upisano u Registar pokretnih spomenika kulture. Već tada je popunjeno oko 80 % raspoloživih spremišnih kapaciteta, tako da se osim manjka radne snage, ova ustanova vrlo brzo suočila i sa nedostatkom odgovarajućeg prostora za obavljanje svoje osnovne djelatnosti.

Spremište Arhiva, krajem 1960-ih
Spremište Arhiva, krajem 1960-ih
Spremište Arhiva, krajem 1960-ih
Spremište SAC Petrinja krajem 1960-ih

Početak 90-ih godina 20. stoljeća obilježen je na ovim prostorima značajnim političkim i ekonomskim promjenama, nestankom jugoslavenske državne tvorevine i osamostaljenjem te konačno i međunarodnim priznanjem Hrvatske kao samostalne države. Ratna zbivanja koja su uslijedila, svakodnevicu svode na puko preživljavanje, a uobičajene i propisane profesionalne aktivnosti arhivista pretvaraju u pokušaje da se spriječi uništavanje barem onog dijela gradiva koje je do tada smatrano zbrinutim i sigurnim u arhivskim spremištima.

Zgrada Arhiva u Sisku 1991. označena međunarodnom oznakom spomenika kulture
Nakon prvog napada na Petrinju izvršenog 2.9.1991. ravnatelj Arhiva, g. Bartol Biličić odlazi u Petrinju kako bi utvrdio eventualno nastalu štetu
Šteta izazvana krhotinama tenkovske granate na pročelju zgrade SAC Petrinja, 5.9.1991.
Ravnatelj Arhiva, Bartol Biličić, prof. ispred prozora SAC Petrinja, 5.9.1991.
Evidentiranje štete, 5.9.1991.
Prozor spremišta u SAC Petrinja, 5.9.1991.
Prozor spremišta u SAC Petrinja, 5.9.1991.
Interijer spremišta SAC Petrinja, 5.9.1991.
Arhivski tehničar, Zorislav Kovač postavlja folije na razbijene prozore SAC Petrinja, 5.9.1991.

U jesen 1991. najveći dio sisačkog arhivskog područja je okupiran (područje Banovine, Jasenovca i dijelom grada Novska). Najznačajnije arhivsko gradivo iz sisačkog i petrinjskog arhivskog spremišta je evakuirano na „sigurniju lokaciju“.

Nakon rata, šteta na gradivu koje je ostalo u Arhivu je svedena na nekoliko arhivskih kutija i knjiga što je restauratorskim i konzervatorskim zahvatima vrlo brzo sanirano. No, šteta na gradivu koje je ostalo u prostorima pravnih osoba, tj. stvaratelja i/ili posjednika gradiva bila je daleko veća, a

dio je i nepovratno izgubljen (primjerice gradivo tvornice Finel, dio gradiva tvornice Gavrilović, dio fonda Skupštine općine Novska).

DASK kao suvremena arhivska ustanova

U uvjetima samostalne i slobodne Republike Hrvatske, u novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, 1997. utkana je vizija i postavljeni su temelji suvremenih arhivskih ustanova RH kao skrbnika i trajnih čuvara javnog arhivskog gradiva.

Već 1994. Zakonom o ustanovama arhivi postaju državne ustanove, financirane iz Proračuna RH transferom Ministarstva kulture koje je ujedno i nositelj osnivačkih prava i dužnosti. Tada i Arhiv mijenja naziv iz Historijski arhiv u Sisku u Povijesni arhiv u Sisku, a novim zakonom koji regulira djelatnost arhiva, 1997. konačno dobiva danas aktualni  naziv: Državni arhiv u Sisku.

Zgrada Državnog arhiva u Sisku, 2000.g. (autor fot. Branko Bukovac)
Stanje u spremištima Arhiva u Sisku 2000.g. (autor Branko Bukovac)
Stanje u spremištima Arhiva u Sisku 2000.g. (autor Branko Bukovac)
Stanje zgrade SAC Petrinja, 2000.g. (autor Branko Bukovac)
Radni prostor u SAC Petrinja, 2000. (autor Branko Bukovac)

Prepuna sisačka i petrinjska arhivska spremišta blokirala su realizaciju temeljnih funkcija Arhiva. Privremeno je taj problem riješen zahvaljujući razumijevanju odgovornih u upravi Grada Glina koji je osigurao prostor za preuzimanje najugroženijega gradiva s područja toga grada. No, potrebe su bile daleko veće tako da se konačno rješenje pronašlo u adaptaciji i dogradnji postojeće zgrade Državnog arhiva u Sisku. Ova je investicija realizirana u suradnji Ministarstva kulture i Grada Siska, ali i uz pomoć Sisačko-moslavačke županije. Radovi su potrajali od 2002. (kada je ishođena građevinska dozvola) do 2007. godine.

Dogradnja zgrade Državnog arhiva u Sisku, aneks A, 2005.
Dogradnja, aneks A, 2005.
Dogradnja i adaptacija zgrade DASK, 2005.
Interijer dograđenog aneksa, 2005.

Gradnju su dodatno usporila arheološka istraživanja koja su provedena u dvije etape, po šest mjeseci. Istraživanja su rezultirala vrlo interesantnim nalazima iz razdoblja latenske kulture i antičke Siscie. Nalazi su prezentirani u listopadu 2007. na prigodnoj izložbi povodom otvorenja zgrade.

Arheološka istraživanja na parceli budućeg aneksa B, zima 2003./2004.
Arheološka istraživanja na parceli budućeg aneksa B, zima 2003./2004.
Arheološka istraživanja na parceli budućeg aneksa B, zima 2003./2004.
Dio nalaza arheoloških istraživanja

Dogradnja i rekonstrukcija postojeće zgrade Arhiva dala je kompleksno rješenje – dovoljno smještajnih kapaciteta, zadovoljavajuće radne prostore kao i prostor za čitaonicu i izložbenu djelatnost Arhiva.

Konačan rezultat dogradnje, 2007. (autor Robert Leš)
Južno pročelje dograđene zgrade DASK, 2007. (autor Robert Leš)
Pogled s dvorišne strane, 2007. (autor Robert Leš)
Jugozapadno pročelje, 2007. (autor Robert Leš)
Dograđeni aneks B, 2007. (autor Robert Leš)
Čitaonica Arhiva, 2007. (autor Robert Leš)
Novi radni prostor, adaptirana mansarda staroga dijela zgrade, 2007. (autor Robert Leš)
Moderno opremljena spremišta arhiva (autor Robert Leš)
Interijer, stručna knjižnica DASK, 2007. (autor Robert Leš)
Avio snimke, autor Robert Leš, 2007.
Avio snimke, autor Robert Leš, 2007.

Građevinskim i obrtničkim radovima u prostoru Sabirnog arhivskog centra u Petrinji s ciljem ozdravljenja (kapilarna vlaga u zidovima) i racionalizacije (bolje iskoristivosti) izvedenim u razdoblju 2008.-2009. uređen je te moderniziran i taj raspoloživi prostor. Fasadnu oblogu na zgradi u kojoj je Arhiv samo korisnik dijela prostora, 2007. uredio je Grad Petrinja kao vlasnik.

Zgrada SAC Petrinja nakon uređenja fasade i adaptacije interijera, 2009.
Radni prostor SAC Petrinja nakon adaptacije interijera 2009.
Spremišni prostor SAC Petrinja nakon adaptacije interijera 2009.

Gradivo DASK

Tijekom 60 godina svoga djelovanja Arhiv je preuzeo po službenoj dužnosti te prikupio poklonima i otkupom 983 fonda i/ili zbirke nastalih radom stvaratelja koji su djelovali i/ili djeluju na sisačkom arhivskom području. Ukupna količina gradiva koje se trenutno nalazi u našim spremištima iznosi 3850 dužnih metara, a nastalo je u vremenskom rasponu od 1565. godine do 2000.

https://www.dask.hr/arhiv/bastina-dask-a/registar-fondova-i-zbirki-drzavnog-arhiva-u-sisku

Povelja o dodjeli plemstva obitelji Sokolović, 1648., HR-DASK-278 Obitelj Sokolović, Setuš, 1527. 1648.
Obavijest o poplavi, Letovanić 1775., HR-DASK-277: Obitelj Prisek - Letovanić, 1565.-1938.
Pravila Gospodarstvene bratovštine Petrinja, 1867., HR-DASK-SACP-699 Gospodarstvena bratovština petrinjska – Petrinja, 1866/1943
Molba Judite Fulla kojom traži dozvolu za ciglarski obrt, 1902., HR-DASK-723 Gradsko poglavarstvo Sisak, 1876.–1918.
Izvadak iz katastra, Sisak Novi, 1905., HR-DASK-723 Gradsko poglavarstvo Sisak, 1876.–1918.
Memorandum Trgovine Bojanić, 1907., HR-DASK-588 Acta varia
Tipski nacrt mesnica, Petrinja, 1878., HR-SACP-DASK-3 Gradsko poglavarstvo Petrinja, 1873.-1945.
Memorandum Industrije drva Mavro Drach jun., Caprag – Sisak, 1921., HR-DASK-4 Gradsko poglavarstvo Sisak, 1918/1941
Grafika grofa Jelačića od Bužima – iz Albuma austrijskih vojnih dužnosnika, HR-DASK-1 Vojni komunitet Petrinja, 1777.-1872.
Obljetnica Bitke pod Siskom, 1933., HR-DASK-587 Zbirka fotografija
HR-DASK-718 Zbirka razglednica
HR-DASK-718 Zbirka razglednica
Nacrt pročelja i tlocrt Staroga mosta u Sisku, 1929., HR-DASK-4 Gradsko poglavarstvo Sisak, 1918.-1941.
HR-SACP-DASK-721 Zbirka Plakata – Sisak, Petrinja
Ulaz u kino i sportsku dvoranu u naselju Željezare Sisak, 1960-ih, SK-DASK-918 Željezara Sisak, 1946.-1992.
Svečanost otvorenja Visoke peći br. 2, 1949., autor: Milan Pavić (AGEFOTO), HR-DASK-918 Željezara Sisak, 1946.-1992.
Doček olimpijske baklje u Sisku, 1984., HR-DASK-587 Zbirka fotografija
Srušeni rezervoar Shellovoj rafineriji u Sisku, 1945., HR-DASK-169: Shell d.d., Rafinerija Caprag – Sisak, 1923./1945.
HR-DASK-157 Narodno kazalište Sisak – Sisak, 1948.-1962.
HR-DASK-30 Skupština općine Sisak, 1963.-1994.

Potres

Potresi 28. i 29.12.2020. godine, osim što su drastično izmijenili vizuru gradova i naselja sisačke Banovine, doveli su i arhivsku službu pred novo iskušenje. Zgrada u kojoj je prostor koristio Sabirni arhivski centar Petrinja pretrpjela je velika konstrukcijska oštećenja. Stoga je gradivo iz petrinjskog arhivskog spremišta moralo biti evakuirano u Sisak, u objekt koji je uz manja, ne konstrukcijska oštećenja zidova i teža oštećenja arhivskih polica, uglavnom dobro podnio tektonske pomake.

Južno pročelje zgrade SAC Petrinja nakon potresa
Stanje spremišta SAC Petrinja nakon potresa
Stanje spremišta SAC Petrinja nakon potresa
Stanje spremišta SAC Petrinja nakon potresa
Stanje spremišta SAC Petrinja nakon potresa
Stanje spremišta u zgradi DASK u Sisku nakon potresa
Stanje spremišta u zgradi DASK u Sisku nakon potresa
Stanje spremišta u zgradi DASK u Sisku nakon potresa

Unatoč velikoj šteti na arhivskim policama i pokretnim arhivskim regalima u sisačkoj zgradi, pronašlo se dovoljno prostora za privremeni smještaj evakuiranoga gradiva iz Petrinje.

Evakuacija opisanog arhivskog i knjižničnog gradiva iz oštećenog Sabirnog arhivskog centra u Petrinji uspješno je realizirana tijekom dva radna dana, 8. siječnja (petak) i 11. siječnja (ponedjeljak). Evakuirano je 218 fondova i 5 zbiraka arhivskoga gradiva koje zapremaju ukupno 450 dužnih metara polica te vrijedan dio stručne arhivske knjižnice u ukupnoj količini od 80,7 dužnih metara.

Evakuacija gradiva iz SAC Petrinja u sisačka arhivska spremišta, 9. i 11.1.2021.
Evakuacija gradiva iz SAC Petrinja u sisačka arhivska spremišta, 9. i 11.1.2021.
Evakuacija gradiva iz SAC Petrinja u sisačka arhivska spremišta, 9. i 11.1.2021.
Evakuacija gradiva iz SAC Petrinja u sisačka arhivska spremišta, 9. i 11.1.2021.
Evakuacija gradiva iz SAC Petrinja u sisačka arhivska spremišta, 9. i 11.1.2021.
Evakuacija gradiva iz SAC Petrinja u sisačka arhivska spremišta, 9. i 11.1.2021.

60. obljetnicu obilježavamo uz sjećanja na lijepe dane te s nadom u bolju i elanom za još plodniju budućnost!

Stručni skupovi, obljetnice…..

Savjetovanje Arhivskih radnika Jugoslavije u Sisku, 1962.
Otvorenje Savjetovanja Arhivskih radnika Hrvatske u Sisku, 1987, (s lijeva na desno: Šime Pavić, HA Zadar, Ljiljana Modrić, IHRPH, Bartol Biličić, prof (stoji), ravnatelj HA Sisak, Marija Margetić, HA Sisak, Gojko Drača, HA Sl. Brod; autor fotografije Krešo Kiš
Andrija Lukinović, kaptolski arhivist pri Arhivu Hrvatske (danas Hrvatski državni arhiv Zagreb) kao sudionik Savjetovanja 1987. u Sisku; autor Krešo Kiš
Uzvanici na svečanosti otvorenja Savjetovanja 1987.: Petar Strčić, ravnatelj AH, Josip Mađerić, predsjednik SO Sisak, Josip Podnar, Vlado Krnjaić; autor Krešo Kiš
Dubravka Čengić, arhivistica Historijskog arhiva u Zagrebu (danas Državni arhiv u Zagrebu) kao sudionica Savjetovanja 1987.; autor Krešo Kiš
Svečano otvorenje 40. savjetovanja Hrvatskog arhivističkog društva u Topuskom, 2004., Stjepan Ćosić, ravnatelj HDA Zagreb, Nela Kušanić, ravnateljica DASK, Ivana Prgin, predsjednica HAD
Sudionici 40. savjetovanja HAD u Topuskom, 2004.
Otvorenje 48. savjetovanja HAD u Topuskom, 2015.
Predsjednik Hrvatskog arhivističkog društva, Dražen Kušen i zamjenica predsjednika, Silvija Babić, 2015.
Doček sudionika 48. savjetovanja, Topusko, 2015.
Otvorenje znanstvenog skupa Sisak – više od 2000 godina postojanja (inicijator i suorganizator Povijesni arhiv u Sisku), 1989.
Sudionici znanstvenog skupa: (prvi red s desna na lijevo: Ivica Kramarić, član Savjeta PAS, Nada Križanić, arhivistica PAS)
Znanstveni skup Život i djelo Antuna i Stjepana Radića, Trebarjevo kod Siska, listopad 1993. (suorganizator: Povijesni arhiv u Sisku)
Svečanost povodom 25. obljetnice Historijskog arhiva u Sisku, 1987. u Radničkom domu „Joža Janić“ (Tuškanova kuća), autor Krešo Kiš
Svečanost povodom 50. obljetnice Državnog arhiva u Sisku, 2012.g., u Kazalištu 21, Sisak
50. obljetnica DASK i Tjedan arhiva 2012.g.
55. obljetnica DASK i Međunarodni dan arhiva 2017.g.
Tečaj za stručni ispit u Arhivu Hrvatske, 1982.

Izložbe, promocije, predavanja…..

Izložba DASK, Protiv zaborava, 1998. u Narodnoj knjižnici i čitaonici u Sisku
Izložba DASK, Cvjetni korzo kroz stoljeće, 1999. u Domu kulture „Kristalna kocka vedrine“
Izložba DASK, 300 godina petrinjskog školstva, 2000. u Galeriji Krsto Hegedušić, Petrinja
300 godina petrinjskog školstva, 2000. u Galeriji Krsto Hegedušić, Petrinja
Izložba DASK, Projekti i nacrti javnih zgrada u Sisku, 2004. u Domu kulture „Kristalna kocka vedrine“
Izložba DASK, Sisak kroz objektiv starih sisačkih fotografa od kraja 19. st. do 1940., 2009.
Izložba DASK, Industrijski pogoni u Sisku do kraja Drugoga svjetskoga rata, 2011.
Izložba DASK, Od početnice do slovnice, 2013.
Izložba DASK, Školske spomenice, 2015.
Izložba DASK, Sisak – industrijski grad, 1949.-1960. - fotoaparatom Milana Pavića, 2015.
Izložba DASK, Memorandum kao marketinški alat, 2017.
Gostujuća izložba Hrvatskog državnog arhiva iz Zagreba: Hrvatska u Prvom svjetskom ratu, 2018.
Izložba DASK, Na dva kotača, 2019.
Izložba DASK, Moslavačko vinogorje, 2019.
Izložba DASK, U vihoru rata – Banovina 1991., 2021.
Promocija knjige BUNE I OTPORI Josipa Adamčeka, 1987. (povodom 25. obljetnice Historijskog arhiva u Sisku)
Promocija POVIJESNOG ATLASA GRADOVA – II. svezak SISAK, 2004., u galeriji Doma kulture „Kristalna kocka vedrine“ u Sisku
Promocija knjige Ivan Brodarec – Krčmar, MEMOARI 1914.-1921; 2018.
Promocija knjige Dok čitam, živim; Crtice iz života prof. Milke Joksimović rođ. Badalić; 2016.
Promocija Zbornika DASK, Ad Acta, 2021.
Predavanje dr.sc. Nataše Štefanec i Damira Stanića, dipl. pov.: Gvozdansko – kaštel, rat i rudokopi; Serija predavanja Utvrde Siska i Banovine, Društvo Terra Banalis i DASK, 2016.
Predavanje dr.sc, Tajane Pleše i Petra Sekulića, dipl. arh.: Utvrde petrinjskog kraja; Serija predavanja Utvrde Siska i Banovine, Društvo Terra Banalis i DASK, 2016.
Prezentacija prof. Tatjane Rožanković: Glazba bez riječi; Serija prezentacija Moja priča o glazbi, 2017.
Predstavljanje fonoteke Kraker, 8. prezentacija, Povijesni tenori – od Carusa do Giglija, 2015.
Predstavljanje fonoteke Kraker, 14. prezentacija, Vrijeme za ples, 2018.

Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2023 Državni arhiv u Sisku