Stari grad Kostajnica i njegovi gospodari

U četvrtak, 13. listopada 2016. godine, dr.sc. Marija Karbić, viša znanstvena suradnica Hrvatskog instituta za povijest Zagreb, održala je predavanje o kostajničkom Starom gradu.

Predavanje dr. sc. Marije Karbić, više znanstvene suradnice Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu, o starom gradu Kostajnici bilo je usmjereno na povijest ovog lokaliteta do sredine 16. stoljeća kada je ovaj značajan obrambeni objekt pao u ruke Osmanlija. U predavanju autorica nas je vodila od prvih spomena imena Kostajnice, njezinih tadašnjih gospodara preko mnogih velikaških porodica koji su se izmjenjivali u vlasništvu nad njom: od knezova Kostajničkih (potomci kneza Herenka) do poznatijih Frankapana i Zrinskih. U početku kao castellum, manje utvrđenje, u vrijeme Martina Frankapana i sve veće opasnosti od prodora Osmanlija, Kostajnica doživljava dogradnje i postaje castrum, jače utvrđenje koje treba zaustaviti prelaske Osmanlija preko Une prema Kupi. Međutim, ni strategijski položaj ni ojačane zidine, a ni napori njezinih zadnjih gospodara Zrinskih nisu spriječili da 1556. godine Kostajnica bude za njih nepovratno izgubljena.