NAPOMENA:

Ukoliko vam nije poznat točan vremenski raspon podatka u određenoj knjizi, preporučujemo da podatak o godinama ne upisujete ili da upišete samo godinu za koju tražite određeni podatak u jedno od ponuđenih opcija, primjerice u polje "Vremenski raspon od..", a polje pod nazivom "Vremenski raspon do…" ostavite prazan!

KRATICE:

MKR – matična knjiga rođenih
MKU – matična knjiga umrlih
MKV – matična knjiga vjenčanih
S – popis žitelja u pravoslavnim parohijama
SA – popis žitelja rimokatoličkih župa
SS – popis stališa
DASK – Državni arhiv u Sisku
HDA – Hrvatski državni arhiv Zagreb
MU – matični ured
ŽU – župni ured